Viktigt

Regler

Elorias allmänna lajvregler gäller, men dessa kommer knappast att behövas under detta lajv. Däremot finns det en viktig sak att tänka på:

Halt: Då Administrathor ropar detta ord kommer alla processer i hela spelet att stanna upp. Alla spelare står stilla som statyer och inväntar de instruktioner som Administrathor har att ge. Då Administrathor ropar "Re-boot" kommer spelets samtliga processer att återupptas på det sätt som instruktionerna angett.

Frågor

Allmänna frågor, oklarheter och/eller funderingar får gärna ställas på lajvets officiella forumtråd så att så många som möjligt får ta del av svaren. Frågor som berör rollen riktas däremot till Administrathors mail.

Terminologi

Det som följer är en ordlista som innehåller ord som är mer eller mindre nödvändiga för att förstå lajvet ABACUS. En del ord har liknande betydelse som i verklighetens dataterminologi, medan andra är skapade och/eller modifierade för ABACUS.

Administrathor – Spelledaren för alla ABACUS-lajv kallas Administrathor.

Algoritm – En algoritm kan beskrivas som ett enkelt program. Ett exempel kunde vara ett utförligt kakrecept där det står exakt vad som skall göras och i vilken ordning.

Arkivet – Arkivet är den plats i systemet där alla filer lagras. Endast Arkivathor har förmågan att ta ut och sätta in filer i arkivet.

Design – I rollpappren betyder ordet samma sak som karaktärens "Personlighet".

Dynamisk DataStröm – Denna förkortas vanligtvis DDS och är den märkliga "energi" som genomsyrar alla scripth och håller dem vid liv. DDS gör att scripthen kan vara dynamiska och kreativa och utan denna blir de apatiska och slutar att fungera. DDS kommer IN-lajv att symboliseras av kex.

Dörren – Dörren är den port som leder ut till ethern. Scriptet Protecthor vaktar denna dörr och ingenting kan komma varken ut eller in så länge denne inte ger sin tillåtelse.

Error – Ett fel i ett script eller system kallas error. I rollpappren syftar detta på den förändring som skett i alla under den senaste tiden. Hur har scripten förändrats?

Ethern – Detta är den märkliga dimension som finns bakom dörren. Filer och Script färdas allt emellanåt in och ut från ethern utan att någon egentligen vet var de kommer ifrån eller vart de far. Vissa tror att ethern är ett stort rike fullt med script och filer medan andra tror att det är något i stil med helvetet.

Fil – En fil är en bit lagrad information. Många scripth har som främsta uppgift att på ett eller annat sätt handskas med filer. Viktigt att poängtera är att scripth inte kan förstå något av innehållet i en fil. IN-lav symboliseras filer av ett pappersark med text på.

Kopplingar – I rollpappren betyder ordet samma sak som relationer.

Postlådan – Denna låda är den enda fysiska kopplingen som finns till "Riket-bortom-postlådan". Filer färdas ut och in genom denna låda och det är Transmithors uppgift att sköta denna korrespondens. Ingen vet egentligen vad som händer med filerna man stoppar in dit, eller varifrån filerna kommer som kommer därifrån.

Radera – Att raderas innebär att dö. Döden sker genom att scriptet Terminathor kommer och hämtar en och för bort en. Detta är något fruktansvärt som scripthen nuförtiden reagerar starkt på.

Riket-bortom-postlådan – Detta är det mytomspunna rike som sägs finnas bortom den värld man ser. Man vet att Kommunikathor får sina budskap någonstans ifrån och man vet att det finns en plats som alla filer kommer ifrån och färdas till. Denna plats är "riket-bortom-postlådan" och det sägs befolkas av märkliga väsen som vakar över alla script. En del tror att man kommer till detta rike efter att man raderas.

Scripth – I detta lajv kommer alla spelare att spela scripth. Scripth kan nästan översättas med ordet dataprogram även båda två är lika missvisande. Används ordet scripth så syftar det då på sådana som lajvarna gestaltar.

Syfte – Varje scripth har en uppgift eller ett syfte. Detta är orsaken till att scripthet finns till och är meningen för hela dennes existens. Ett script kan inte göra någonting annat än vad dess syfte tillåter.

System – Ett system är en grupp av scripth som tillsammans utgör en helhet. Till systemet hör också postlådan, dörren och arkivet, samt all annat som finns i rummet lajvet hålls i.

Foto