Vision

Jag har länge gått och ruvat på mina visioner om excentriska lajv; Lajv som tänjer på skådespelets gränser och som öppnar sinnets dörrar till nya världar. I dessa, mina mest mystiska visioner, är man inte längre människa och man lever inte längre i en värld där solen strålar på himmelen. Man låter hela sitt själv och hela sin världsbild vila medan man försöker anamma känslan av något helt annat. De som känner mig vet att jag ofta talar om känslan i föremål och ting. Denna känsla vill jag försöka greppa. Jag vill forma den och ge den liv, och jag vill göra det genom den konstform jag älskar mest: Lajv. Jag vill försöka mig på dylika experiment. Jag vill försöka ge liv i mina visioner och öppna folks fantasi.

ABACUS blir mitt första experiment, min första vision och min första känsla. Program, mjukvara i en dator, det är vad vi nu skall vara. Vi skall lämna mänskligheten och jorden bakom oss och stiga in i ett rum. Detta rum är hela världen och alla i rummet är program. Varje program har en uppgift och tillsammans bildar de ett system, en familj om man så vill. Detta system är lika dynamiskt som mänskligheten själv men bygger på helt andra principer.

Lika svårt som det är att förklara lajv för en utomstående är det att förklara vad jag egentligen menar när jag säger: "Idag skall vi gestalta dataprogram." Jag menar inte att vi skall vara Photoshop, Norton Antivirus eller Windows Media Player, utan jag menar att vi skall gestalta medvetanden. Medvetanden som är mycket begränsade i sina tankemönster, som är mycket begränsade i vad de kan utföra och som lever i en begränsad värld. Vi kommer att gestalta dem på sådant sätt att vi ser ut som människor, vi interagerar som människor och nästan beter oss som människor.

Som del av ett system kan dessa program, som hädanefter kallas "scripth", inte veta något om det som finns utanför. Hela deras värld är det rum de tillsammans vistas i; det rum där de alla lever sina "liv" och utför sina uppgifter. Ändå tror de att det finns någonting utanför den värld de lever i. De tror på "riket-bortom-postlådan" och de tror på den "ether" som finns bakom dörren. Förutom denna "religiösa" dimension av lajvet så står "förändringen" för dörren. Något i systemet är inte längre som förut. Om ni tror att lajvet är lika torrt som datorn du har framför dig är så har ni fel.

Jag har svårt att tro att någon till fullo förstår mina tankar och jag är medveten om att folk kommer att ha svårt att kunna greppa denna värld och än mindre kunna lajva i den. Eftersom denna text redan blivit väldigt personlig så vill jag också medge att jag bara lagt ner halva min själ i detta lajv och att resultatet troligtvis blir därefter. Ändå vill jag gå vidare med detta experiment, se om man kan göra någonting av de lösryckta bitar jag kastat ut till er. Lajvet blir inte långt och allt annat än avancerat, men om Du är intresserad så väntar jag med spänning på din anmälan.

Med Vänliga Hälsningar

Anders Karls
Administrathor

Foto