Anmälningsprocess

1. Anmäl dig (anmälningstiden har gått ut och lajvet har redan utspelat sig).

2. Den officiella anmälningstiden går ut 31.5.2008, men ju tidigare du anmäler dig desto mer tid har du på dig att skapa din roll (se rollskrivning). (Om du anmäler dig före 31.3.2008 får du dessutom 5€ rabatt på spelavgiften).

3. När du av spelledningen fått bekräftelse på att din anmälning mottagits, kan du registrera dig på IVS4-forumet. Efter att du registrerat dig kommer din registrering verifieras av spelledningen, varefter du kommer att få tillgång till ditt privata rollforum, samt till ditt gruppforum. Glöm inte att bekanta dig med forumets regler och anvisningar innan du registrerar dig. Om du registrerar dig på forumet innan du anmält dig och bekräftats kommer ditt konto att raderas.

4. När du anmält dig har du till slutet av följande månad att betala spelavgiften (detta gäller dock inte för folk som anmäler sig i maj, då ska spelavgiften vara betald sista anmälningsdatum 31.5.2008). Om du inte betalar i tid kommer ditt användarkonto att avaktiveras, tills spelavgiften blivit betald. Om avgiften inte betalas inom en rimlig tid efter förfallodagen, kommer ditt användarkonto att raderas helt, och du räknas som avanmäld från lajvet.

5. Din spelledare kommer att fungera som ett bollplank och en hjälpande hand när du skriver din roll. Hon/han kommer också att hjälpa dig att knyta kontakter till dina medspelare. Allt kommer att ske på forumet. Undvik att diskutera rollen via email.

6. Din del i rollskapandet skall vara klar senast 15.6.2008. Men vi ser gärna att du börjar bli klar med det långt före detta, så att spelledarna har gott om tid på sig att fläta in din roll i intriger m.m. Tänk på att ju tidigare du anmäler dig, desto mer tid har du med spelledaren att utveckla din roll och knyta kontaker. Så anmäl dig hellre förr än senare!

Foto