Inledning

Österskums vågor har slagit mot öns stränder i fler årstider än mannaminne räcker. Där vinden blåst in från havet pryds strandlinjen av kullerstenar som gnidit mot varandra. I skydd från de kringdragande strömmarna har vasstrån skjutit upp från bördig havsbotten. Ålderdomliga träd täcker öns väderbitna, mossbeklädda ansikte, ärrat endast av djurstigar och en kal, gräsbevuxen udde.

Sådan, och sådan allena var ön en gång i tiderna, tills sägnen säger att ett enormt snäckskal spolades upp på dess lena kind och den första människan kände sanden kittla mellan tårna. Länge har hennes folk levt i denna trygga, gröna fristad, omgiven av det kalla, blåa, hetsiga djupa, utan att besudla naturens harmoni.

Ingen balans varar dock för evigt.

Burna av de förrädiska vågorna har två främmande folk spolats iland på ön. Folk vars kontraster till varandra endast överskuggas av den till ön och dess ursprungsbefolkning. När världen plötsligt blir för liten att leva i och man tvingas in på varandras liv söker man alltid en lösning. Men är den att skapa sig ett nytt liv eller att kämpa för sitt gamla? Blir fördomar, misstro och oförståelse allas undergång?

För vissa är detta en möjlighet, medan det för andra är en sista chans, eller ett hot mot tillvaron. En början eller ett slut, och för vem? Frågan är: när allt är över, finns det något annat kvar, än spillror i havet...

 

"I Vargarnas Skugga IV: Spillror i Havet" är rollspelsföreningen Elorias 5-årsjubileumslajv. Som fjärde delen i lajvkampanjen I Vargarnas Skugga bygger Spillror i Havet på de tidigare lajven, men är en fristående fortsättning i berättelsen om landet Narg.

Arrangör: Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria r.f.
Spelledare och författare: Emil Hietanen, Emma Nykvist, Erica Kolppanen och Sebastian Köhler

Foto