Lajvplatsen

Snärörarna Snärörarna sett från söder på båtfärden dit. I vänstra delen av bilden syns den gräsbevuxna västliga udden.

Snärörarna är en 16 ha stor naturskön ö i Västerhankmo skärgård ca 30 km nordost om Vasa. Ön ligger ungefär 1 km från småbåtshamnen Kastet. Den är ungefär 750 m lång från udde till udde och ca. 250 meter tvärs över där det är som bredast. Största delen av holmen är täckt av ett stundvis t.o.m. väldigt tätt granbestånd, förutom den sydvästra udden som är naturbetesmark. Där brukar en liten fårgrupp beta.

Snärörarna Vy söderut från den ena lägerplatsen.

Moderniteterna på holmen består främst av några utedass, två små simstränder och två bryggor i trä. På två lägerplatser finns det också ett antal träbänkar och -bord. Öns kulturlämningar består av stenristningar från 1860-talet.

Snärörarna En av sandstränderna på den östliga udden. Ett av lägren finns strax intill stranden.

Man behöver inte en machete för att ta sig igenom holmens vegetation, för det finns en vandringsled/stig som går runt hela holmen, samt några som skär rakt igenom från strand till strand. Holmen omges av ett antal andra öar med sommarställen som är svåra att inte lägga märke till, men vi hoppas att det inte ska störa någon.

Snärörarna En vandringsled mellan träden.

En karta över Snärörarna finns här.

Snärörarna Några får på den gräsbevuxna västliga udden.
Snärörarna Den östliga udden med sandstränderna och en brygga.
Snärörarna Snärörarnas element.