Regler

Först och främst används Elorias Allmänna lajvregler.

Säkerhetsord

HOLD

HOLD betyder att lajvet ska avbrytas direkt. Ordet ska upprepas av alla som hör det ropas.

HOLD ska användas om någon skadats allvarligt, fått en sjukdomsattack eller om en verkligt farlig situation uppstått. HOLD får inte missbrukas.

ELORIA

ELORIA är det säkerhetsord som ska få lajvet att stanna upp, men dock inte avbrytas.

Om en spelare finner sig själv i en situation som hon finner skrämmande eller obehaglig på riktigt så använder hon ELORIA. Hennes motspelare är då tvugna att tona ner på spelets intensitet, kanske backa några steg och låta den som uttalat säkerhetsordet få andrum och några ögonblick för sig själv. ELORIA ska inte missbrukas för att få tillfälle att fly eller liknande.

Att gå OFF

Undvik att offa!

Hela ön kommer i princip att vara in-lajv och det är därför inte möjligt att besöka ett off-område. Vill du ta en liten paus från din roll, lajvet och dess händelser så går det bra att in-lajv ta det lugnt utan att fullständigt gå ur roll och bryta den illusion som vi skapar tillsammans.

Strid

Rollspela så mycket du kan och försök undvika strid. Försök komma på andra sätt att lösa konflikter med än med strid.

Gå inte i strid mot någon som inte är förberedd på detta.

Strid med vapen

Endast latexvapen kommer att accepteras på lajvet. Alla vapen måste kontrolleras av arrangörerna och godkännas av dessa för att få användas under lajvet.

Då en strid utbryter så ska de stridande slå med lugna kontrollerade slag. Inget extra vapenviftande får förekomma och slagen får inte riktas mot huvudet, skrevet eller kvinnors bröst. Spela på rädsla, övermod och andra känslor. Enbart hugg och slag gör ingen strid.

Vi kommer inte att något HP system på detta lajv. Blir du träffad av ett vapen så måste du spela på det. Rollspela dina skador och var ärlig. Våga erkänna att du är besegrad. En vanlig person tål inte mer än ett eller högst två välriktade slag av ett svärd. Tänk på att det är den som borde vinna som ska vinna. En tränad svärdsman spöar lätt någon som aldrig förr hållit i ett svärd, även om den som spelarsvärdsmannen egentigen är den sämre.

Marken på ön kan på sina ställen vara mycket ojämn. Se noga efter var du sätter fötterna så att du inte stukar en fot av misstag.

Strid utan vapen

Strid utan vapen är en tumlande brottning utan bett, slag, sparkar och dylikt (se Säkerhet på lajvet). Det är en mycket säkrare form av uppgörelse för din roll, då det enda som skadas är dennes stolthet förutom möjligtvis några blåmärken och skrubbsår. Blåmärkena och skrubbsåren ska dock inte uppstå på riktigt och därför är det viktigt att du inte ar i allt vad du orkar och inte fortsätter brottas med någon som gett sig.

Knockning

Knockning ska alltid ske bakifrån. Ett svärds flatsida eller ett vapens knockknopp får användas i syfte att slå ner en person. Inga improviserade vapen!

Då man knockar någon "duttar" man personen mjukt med vapnet på en axel och säger tyst knock.

Rollen blir medvetslös och går inte att väcka. Medvetslösheten varar i ca 10 minuter och då rollen vaknar upp minns denne inte vad som hände just innan han/hon blev nedslagen.

Använd inte ordet knockad/knockning inlajv. En person har blivit nerslagen, inte knockad.

Snittning

Snittning är när en roll skär halsen av en annan roll så att denna snabbt förblöder och dör. Snittning får utföras endast med latexvapen som har en "egg". Det går till på så vis att man lägger latexvapnet mot det tilltänkta offrets hals, för vapnet över halsen utan att trycka och säger "snitt" (för att undvika missförstånd). Offret förblöder mycket snabbt och går inte att rädda.

Magi

Ingen form av magi kommer att förekomma under lajvet. Att roller påstår att de kan eller utför magi är ju en annan sak, och IN-lajv kan ju folk tro att magi finns.

Sex

Sex inlajv inte är samma sak som sex på riktigt. Sex på lajvet kommer att simuleras genom att paret (förhoppningsvis) går avsides. Väl avskilt börjar paret småbusa oskyldigt, dvs kittlas lite, brottas, rulla runt, rufsa om varandras hår , massera varandra osv… allt för att det ska LÅTA som om det utövas älskog. De i närheten skall ju kunna spela på det om de vill. När paret sedan kommer tillbaka så är de förmodligen andfådda, lite röda om kinderna och rufsiga i håret och kläderna.

Inga privata kroppsdelar ska röras och spelarna ska vara lyhörda för varandra intimitetsgränser. Om någondera parten finner den andra för närgången så ska denna använda säkerhetsordet ELORIA.

Stöld

Under lajvet får din roll stjäla, men bara vissa saker så som dokument, in-lajvpengar, vapen, smycken, religiösa klenoder och dylikt. Även mat får stjälas till en viss gräns, ingen ska behöva svälta.

Inget som har med det verkliga livet att göra får stjälas under några omständigheter. Saker som kan minska en persons möjligheter att fortsätta lajva, så som kläder och sovsaker får heller inte stjälas.

Alla stulna föremål ska lämnas tillbaks efter lajvet och om det stulna föremålet försvunnit eller gått sönder under tiden det har varit stulet så skall den som stulit det ersätta ägaren.

Ingen tältfrid råder under lajvet. Man får gå in i tält och kojor för att rota igenom saker och för att stjäla.

Gifter och droger

På lajvet kan det förekomma olika slag av låtsas gifter och droger. Gifterna kommer allihop att smaka extremt surt (citronkoncentrat), medan drogerna är smaklösa (vatten). De flesta roller känner inte igen smaken av gift och får därför inte reagera på smaken. Du äter/dricker istället snällt upp och tittar därefter på den lapp som medföljt den förgiftade maten/drycken. Om det inte har medkommit någon lapp som beskriver giftets symptomer och du inte strax efter att giften inmundigats får någon lapp så är du inte förgiftad. Lappar kan skickas tillsammans med maten eller smusslas över till spelaren direkt eller via någon av arrangörerna.

Notera att för att förgifta någon så måste du både lyckas med att smussla ner giftet i dennas mat eller dryck samt sedan direkt eller indirekt överlämna lappen till spelaren.

Du behöver inte lära dig drogerna och gifterna utantill eftersom deras verkan står på lappen då får ifall du intar en drog eller ett gift. Spelledarna kommer att före lajvet meddela dig ifall du har droger eller gifter och hur många doser. Du måste själv skriva lapparna på förhand, men själva vätskorna får du av spelledarna i småflaskor före lajvets början.

Döden

På det här lajvet kommer det att vara svårt att föra in en ny roll i handlingen och därför ser arrangörerna helst att inget dödande förekommer. Ingen roll är heller död innan en arrangör har godkänt döden och alla de omständigheter som ledde till den.

Om er karaktär funderar på att utföra detta fruktansvärda dåd, tänk en sista gång om det faktiskt tillför lajvet något mervärde att ta livet av en annan spelares karaktär. Finns det någon bättre lösning?

Om någon roll ändå dör så kommer spelaren att få en ny roll. Denna kommer med största sannolikhet att tillhöra Nargs undre värld. Spelare som kommer in i spelet som en ny roll kommer att bära en vit bindel kring ena armen. På det här sättet känner ni igen nya karaktärer även om spelaren är den samma. Bindeln kan tas av efter en timme eller två.

Om man hittar en roll som verkar död kan man först försöka ruska liv i personen. Om personen inte vaknar så ska du böja dig fram för att tyst fråga hur rollen har dött. Detta har två funktioner. Dels får du reda på vad din roll ska reagera på (blod, bruten nacke, stympning osv.), men om inte personen svarar så är spelaren medvetslös på riktigt och då måste du snabbt se till att hjälpa henne/honom.

Om spelaren svarar att hon inte har några synliga skador tar du tag i handleden och "kollar pulsen". Detta är en OFF-grej, alla karaktärer är smarta nog att göra det. Om personen är död, händer ingenting. Men om hon lever så knyter och öppnar hon försiktigt handen. Detta symboliserar pulsen.

Fångenskap

Att hålla någon som fånge under lajvet innebär att man har ansvar för den spelarens trivsel. Är fången instängd eller bunden får hon/han inte lämnas ensam. Fångvaktaren måste se till att fången får vara med och spela och har roligt. Varar fångenskapen en längre stund måste man som fångvaktare också se till att fången får mat och vatten samt får gå på toalett. Fångenskapen ska dock inte pågå för länge.

Om fången inte vill bli fasthållen, bunden eller instängd på riktigt så måste denne säga detta till fångvaktaren som i sin tur måste tillmötesgå sin motspelares önskan. Är man inte fånge på riktigt så ska man inte utnyttja situationen för att rymma. Rollen är ändå bunden på riktigt även om spelaren inte är det.

Övrigt

Ingen alkohol eller andra rusningsmedel får medtagas till lajvområdet. (se Säkerhet på lajvet)

Respektera dina medspelare. Var ärlig och bjud på dig själv. Acceptera att vi alla är olika och kanske inte vill ha ut samma sak av lajvet.

Foto