Roller och rollskrivning

Rollista

Roller som du kan välja emellan till lajvet:

  • Flyktingar från Narg, tillhörande den undre världen. Främst tjuvar och smugglare, men vill du spela ur en annan grupp så kontakta spelledarna. Tjuvarna kommer främst att tillhöra de obundna och de tre stora sadorna: Ynjasad, Snottrasad och Karosad. Könet har ingen yrkesmässig betydelse då du väljer en roll från Nargs undre värld. De båda könen är jämställda. Har du deltagit i något av de tidigare IVS lajven och vill spela din gamla roll så går det bra förutsatt att rollen inte dog under lajvet och att du är beredd att utveckla den.
  • Medlemmar ur det bosatta Kenoifolket. En andebesvärjare, några fiskare, samlare, lägrets matansvariga, hantverkare av olika slag m.m. Kenoifolket är matriarkaliskt. Andebesvärjaren och andra högre rankade kommer att vara kvinnor.
  • Strandsatta Dheraier. Kapten med underlydande av olika rang. Könet har ingen yrkesmässig eller rangmässig betydelse då du väljer en roll från Dheraierna. De båda könen är jämställda.

Arrangörerna vill ha den ungefärliga fördelningen 2-1-1 på grupperna och kommer därför att reglera spelarantalet i de olika grupperna.

Rollpolicy

Ingen ska nekas en roll!

Den enda orsaken som spelledarna kan ha att neka någon den roll han/hon vill spela är om de inte anser att rollen passar lajvet eller om just den folkgruppens spelarkvot är fylld. I dessa fall ska spelaren i samråd med spelledarna se till att en ny roll som bättre passar in blir skriven.

Spelaren skriver själv sin roll. Detta görs på lajvets forum i personliga forum, tillgängliga endast för spelaren själv och spelledarna. Här övervakar spelledarna rollskaparprocessen, kommer med kommentarer och hjälp, samt binder kontakter till andra roller och ger intriger.

Till stöd för spelarens rollskrivning finns det ett frågeformulär för varje grupp. Frågorna kan hjälpa spelaren att komma igång med rollskrivandet och ge tips om vad man kan tänka på då man skriver en roll i allmänhet och en roll från just den gruppen i synnerhet. Frågeformuläret för din grupp hittar du på forumet.

Foto