Säkerhet

Alkohol och berusningsmedel

Ingen form av alkohol eller annat berusningsmedel får medföras till lajvområdet. Kommer arrangörerna på någon med att ha med alkohol eller vara berusade på riktigt under lajvet så blir denna genast bortskickad från lajvområdet.

Eld

Speciella eldgropar kommer att grävas för att eldas i. Man får inte göra upp eld utanför dessa eldgropar (detta gäller inte ljus eller facklor). Ingen eld, varken lägereld eller ett brinnande ljus får lämnas utan uppsikt. Ansvaret ligger främst hos den som tänt elden, men alla har ett ansvar i att se till elden.

En hink med vatten ska alltid finnas i närheten av en brinnande lägerelde eller matlagningseld.

Det kan hända att vi får lov att tända ett större bål vid någon av öns stränder. Säkerhet om detta kommer i så fall vid ett senare tillfälle.

Vid risk för gräs- eller skogsbrand så kommer eldrestriktionerna under lajvet att bli ännu striktare.

Strid

Strid med vapen

Endast latexvapen kommer att accepteras på lajvet. Inga andra vapen än de som godkänts av arrangörerna före lajvets början får användas i strid under lajvet. Vapnen får heller inte användas på annat sätt än det är meningen att de ska användas. Vapen utan stickspets får till exempel inte användas som stickvapen. Det är strängt förbjudet att använda improviserade vapen så som stekpannor, glasflaskor eller käppar.

Strid utan vapen

Då det gäller vapenlösa strider så är det en tumlande brottning som gäller. Att knäa, bita, riva, slita, sparka, slå, ta strypgrepp eller på annat sätt åsamka sin motståndare verklig skada är förbjudet.

Olyckor och sjukdomsfall

Förebyggande

Meddela i din anmälan till lajvet eventuella allergier och sjukdomar så att arrangörerna vet. Bär under lajvet eventuella diabeteshalsband och liknande. Det är också önskvärt att få reda på om du är sjukvårdskunnig (har en utbildning/håller på utbilda dig).

Off-område saknas som sådant på ön, men en båt kommer att finnas vid öns brygga och ett modernt tält intill det. I tältet kommer det alltid att finnas en spelledare. Denna spelledare är off och beredd att hjälpa till vid en nödsituation. I tältet finns även en första hjälpen-väska, telefoner för nödsamtal och bl.a. varma kläder. Tack vare båten och spelledaren är det möjligt med en snabb transport till fastlandet. Vid hamnen kommer att finnas en husvagn med mat och vatten, varma filtar samt strömförsörjning.

Drick och ät ordentligt!

Skydda din hud från solen!

Sköt din hygien!

I fall av olyckshändelse och sjukdomsfall

Kontrollera hur allvarlig skadan är och stoppa lajvet (HOLD) om det verkar nödvändigt. Är skadan av det lindrigare slaget, så försök fortsätta lajva. Behöver den skadade ändå uppsöka sjukhus så kontakta den spelledare som för tillfället är off så ordnar denna med att spelaren kommer iland och körs till närmaste sjukhus eller vårdcentral. Är skadan/sjukdomsattacken allvarlig eller om du har svårt att bedöma hur allvarlig den är så använd den närmaste mobiltelefonen. Det troligaste är att sjukhuset skickar ut en ambulanshelikopter eller sjöbevakningsbåt. Det är då viktigt att uppge de exakta koordinaterna för ön. Dessa kommer att uppbevaras tillsammans med mobiltelefonerna i tältet.

Försäkring och ansvar

Vi kommer att ta en gruppolycksfallsförsäkring för dem som behöver en olycksfallsförsäkring. Eftersom många av deltagarna säkerligen redan har en privat olycksfallsförsäkring (ingår vanligen i ungdomsförsäkringar eller hemförsäkringar) så ber vi alla kolla upp om ni har en eller om ni behöver en för lajvet. Det är helt onödigt att vi betalar en åt er för lajvet om ni redan har en. När ni kollat upp saken, meddela Sebastian per email (dejan_winterfield[at]hotmail.com) eller telefon (050-3784909) om ni behöver olycksfallsförsäkringen. Gör detta senast söndag 29.6 kl 24:00. Vi kommer alltså att enbart ta olycksfallsförsäkringen åt dem som fram till sagda tidpunkt har meddelat om det!!! Villkoren för gruppolycksfallsförsäkringen finns här.

Tyvärr är det omöjligt att ta försäkringen åt utländska spelare. Vi föreslår att ni tar personliga reseförsäkringar om ni vill vara försäkrade.

Observera att trots denna försäkring så är var och en ansvarig för sina egna handlingar på lajvet. Förstör du något - oavsiktligen eller inte - så är du ersättningsskyldig. Av deltagare som är under 15 år gamla kommer vi att kräva en ansvarsfrihetsblankett med spelarens och förmyndarens underskrift. Berörda kommer att få blanketten på posten.

Foto