Anmälning & avgifter

På denna sida finns information om hur du anmäler dig till lajvet "Ur Askan I Elden" samt detaljer för betalning av spelavgiften. Läs noga igenom allt innan du anmäler dig!

Anmälningsprocessen

1) Läs igenom dokumentet Roller och rollskrivning. Begrunda de olika spelgrupperna och välj om du vill spela dandár, thar eller omantier. Notera att alla spelare skriver sina roller själva, med spelledningens hjälp.

2) Anmälningslänken är stängd. Lajvet har redan utspelat sig.

Den officiella anmälningstiden utgår 31.5.2009, men om du har något specifikt rollönskemål blir det svårare att uppfylla det ju senare du anmäler dig! Först-till-kvarn-principen gäller i all rollbesittning, och ju tidigare du anmäler dig desto mer tid har du att utveckla din roll och knyta kontakter med andra karaktärer, samt att spelledningen får mer tid att planera in dig i intrigerna. Så anmäl dig hellre förr än senare! När din anmälning har kommit fram får du ett automatiskt bekräftelsemail, varefter du kan gå vidare till steg 3.

3) Registrera dig på URAELs forum. När din registrering verifierats av spelledningen får du tillgång till ditt privata rollforum samt till ditt gruppforum. Om du registrerar dig på forumet innan du anmält dig kommer ditt konto att raderas.

4/5) Börja skriva på din roll! (se Roller och rollskrivning)

4/5) Betala deltagaravgiften (se nedan).

Deltagaravgift och betalning

Deltagaravgiften är 15 € för medlemmar av Eloria och 25 € för icke-medlemmar. Spelare från utlandet har 5 € rabatt på avgiften. I avgiften inkluderas förutom själva spelet mat och dryck under lajvet samt deltagande i de förberedande workshopparna som hålls i Vasa.

  • Finländska spelare betalar till Elorias konto Andelsbanken 567008-2190286 med referensnumret 11769
  • Utländska spelare betalar till IBAN-kontonumret FI05 5670 0820 1902 86 med BIC/SWIFT-koden OKOYFIHH och meddelandet URAEL

Avgiften skall betalas in på Elorias konto senast på din personliga förfallodag, vilket är sista dagen på månaden som följer den då anmälningen gjorts (t.ex. om du anmäler dig 19.1 är din personliga förfallodag 28.2). Detta gäller dock inte för folk som anmäler sig i maj; då ska spelavgiften vara betald sista anmälningsdatum 31.5.

Obs! Om du inte betalar deltagaravgiften under eget namn (t.ex. en förälder betalar) bör ditt namn skrivas i meddelanderutan!

I och med betalning av deltagaravgiften räknas du som bindande anmäld till lajvet. Om en spelaren som har anmält sig bindande drar sig ur lajvet återbetalas spelavgiften INTE, om inte läkarintyg över giltig orsak kan uppvisas.

Foto