Folken

Ur Askan I Elden är tre olika nationaliteter ur spelvärlden representerade: dandárer, tharer och omantier. Man känner heller inte till några andra folk än dessa. Detta dokument ger en kort introduktion till de olika folken; sådant som de flesta människor känner till, vilket är tänkt i huvudsak för att hjälpa spelare välja roll.

Närmare information om folken finns (eller kommer upp) på Frostkväden-kampanjens sidor.

Dandára

Dandárerna är ett enkelt, men mångfaldigt folk som lever i ett skogsrikt land vid kontinentens nordvästspets. Deras samhälle är fridsamt och relativt jämlikt och fungerar med samma harmoni som naturen själv. Deras tro är fokuserad på Jordmodern som är alla världens krafter. Därutöver tror de på spådom och skrock, och på allehanda väsen som befolkar landets talrika skogar. De flesta yrken som utövas i Dandára är nära anknutna till naturen, och därmed till Jordmodern. Yrket är dandárens bröd, och folket kännetecknas av flit och arbetsamhet. Folk lever och dör enligt de liv som de fötts till eller skapat åt sig med hårt arbete.

Utseende: Dandárer kan vara mörkhåriga eller ljushåriga, långa eller korta. Du kan se ut hur som helst, så länge som det är någorlunda logiskt för den livsstil du följer. Genom att se på en dandár ska det gå att se ungefär hur hon lever.

Kläder: Dandáriska kläder är sådant som många lajvare redan har i lajvgarderoben, "standard medeltida low-fantasy". I klädvalet har karaktärens yrke och livsstil störst vikt. Kläderna bör vara praktiska och väldigt "vanliga". Nästan alla vardagliga färger och material kan finnas med i dräkten.

Tharien

Religion, krig, stolthet och strikt hierarki präglar de thariska folkens liv. Deras tro på De Tre gudarna syns i alla aspekter av deras liv och prästerskapet har mycket stor makt i samhället. Man brukar tala om två olika thariska folk, Khasier och Tiacker. Dessa två folk har mycket gemensamt, men även många olikheter. Dessa olikheter har lett till mången strid genom århundradena. Det enda som får folken att låta bli att kasta sig mot varandras strupar är kyrkans stora inflytande och en av de största orsakerna till att man inte låter fiendskapen gå i graven är den stolthet som präglar de flesta tharer. Det karga och flacka landskapet har förutom stolthet även gett sina invånare ett kargt, avmätt och självständigt uppförande.

Utseende: De flesta tharer som syns till i Dandára är västtharer; mörkhåriga med starka anletsdrag. Östtharer är däremot nästan alltid påfallande blonda eller rödhåriga. Tharernas yttre är finputsat och ordentligt, nästan stramt.

Kläder: Prästerskapet och soldaterna har förstås olika klädstil. Vi kommer inte att tvinga någon skaffa rustningsdelar eller dylikt, det viktigaste är att de markant thariska dragen följs. Att kläderna visar tillbörlig status är viktigt, även i Dandára där lokalbefolkningen sällan förstår statusbeteckningarna. Det gäller att se representativ ut, och för detta behövs viss tillsyn för detaljer.

Omantien

Omantierna är ett världsligt folk, samtidigt som de är ett folk som man vet mycket lite om. De handlar mycket med både tharer och dandárer, men talar sällan om sig själva. För andra kulturer utgör de sig mycket främmande och exotiska, och många myter cirkulerar runt deras vidsträckta hemland i söder, som tycks vara väldigt rikt. Allmänt sett är omantierna ett allvarligt folk, men de har en uppsyn och ett sätt som förbryllar andra folk.

Utseende: Alla omantier är mörkhyade, i varierande grad. Medan nordomantier har en hudfärg i jämförelse med en italiensk solbränna har omantier från fjärran södern mycket mörk hud. Därutöver har alla omantier mörkt hår. Svart är vanligast, men brunt hår förekommer i viss mån.

Kläder: Omantiska kläder är luftiga och svepande och bör ha en exotisk touch, liksom omantierna själva. Kläderna ska se påkostade ut. Eftersom den omantiska spelgruppen är så liten kommer många detaljer angående klädseln att kunna diskuteras fram med gruppen.

Foto