Koncept

Ur Askan I Elden (URAEL) är en fristående fortsättning på Midmörkrets Väsen (MV), som ägde rum i mars 2007. I och med detta är en ny lajvkampanj född, som har fått namnet Frostkväden. Midmörkrets Väsen tangerade enbart lajvkampanjens koncept (vilket egentligen inte existerade i det skedet – kan läsas på Frostkväden-kampanjens sida), medan Ur Askan I Elden gör en djupdykning i det. Mänsklig sårbarhet, agendan och relationer står i centrum, samt den thariska religionens påverkning på livet i Dandára. Spelledningens vision är att genom detta koncept ge stor möjlighet till konflikter med motstidiga känslor. Varje karaktärs känslo- och tankevärld räknas, och genom att ge utlopp för den kan hon påverka världen runtom sig. Så fungerar livet i allmänhet, och så hoppas vi se lajvet fungera.

Lajvets upplägg

Ur Askan I Elden är Elorias storlajv 2009. Ett storlajv är längre än ett vanligt lajv/minilajv, har fler deltagare och större budget att röra sig med.

Lajvet äger rum i ett flyktingläger, dit folk av allehanda slag har hittat som resultat av en stor skogsbrand i mellersta Dandára. De har många olika orsaker att vara där och för de flesta kan hela ens framtid bero på vad som händer nu.

Lajvets stil

Med den stil lajvet följer menas hurudana principer och uppfattningar spelledningen kan sägas ha, vilka kommer att färga av sig på lajvet. Vi talar om ideal, och vi inser att följande punkter kommer att inspirera en del människor och avskräcka andra, och för precis den orsaken vill vi föra fram dem just nu. Och snälla människor, ta oss inte för bokstavligt; allt vi vill är att skapa förutsättningarna för ett trevligt och fungerande lajv – inte ett "elitlajv" eller något. Mycket av det som står nedan borde vara självklart (eller är det redan, men har bara inte formulerats tidigare).

För Frostkväden -kampanjen (och därmed URAEL) gäller följande:

  • Karaktären kommer först. URAEL är ett s.k. "karaktärs-orienterat" lajv, dvs. att karaktärerna fungerar i lajvet och att spelarna njuter av att spela dem är viktigare än världen själv, eller lajvets handling för den delen. Vi anser att välutvecklade karaktärer är lättare att leva in sig i och kan på många sätt ge en rikare erfarenhet. Dock inser vi att det finns många olika sätt att utveckla en karaktär (märk väl uttrycket "utveckla" istället för "skriva"), och vi vill höra hur du vill ha det. En del minimikrav finns förstås. Lajv är rollspel; karaktär = roll = skräddarsydd person som spelaren på alla plan låtsas vara under en tid. För att kunna bli en person behövs utförliga förberedelser, vilket för oss till följande punkt:
  • Förberedelserna är halva lajvet. Genom att anmäla dig till lajvet binder du dig till att ta dig tid till och visa engagemang i att utveckla din roll, skaffa dig rekvisita, etc. Det här kan vara nästan lika roligt som lajvet självt när man väl kommer igång. Spelledarna finns till för dig genom hela processen som inspiration, stöd, bollplank, "sitta-på-telefon/msn-i-timtal-och-elaborera-om-din-rolls-uppväxt"-personer – vad du än kom-mer på som gäller lajvet. Vi finns där för alla spelare och är brydda mer än någonting om just din roll. Bother us. A lot. We'll bother you. A lot.
  • Inga eller mycket få "skriptade" händelser. Detta innebär att när lajvet börjar är spelarna ansvariga för att det händer saker. Spelledarna styr handlingen i huvudsak genom intriger och "tips" före lajvet och undviker direkt involvering i spelets gång. Under lajvet finns spelledarna till som stöd och hjälp för spelarna vid regelproblem, karaktärsdöd och dylikt. Vi hoppas och tror att ett fritt spel ska motivera spelarna att fånga bollen som spelledningen har kastat upp i luften, undersöka den från alla möjliga vinklar, ta en nål och sticka hål i den, limma ihop delarna, göra om den till ett luftskepp, osv. osv.
  • Vi önskar även att spelarna kan se allvaret i lajvet, som en upplevelse med många självutvecklande utsikter, en möjlighet att ge sig själv utmaningar, m.m. Men det här är upp till var och en, hur mycket man vill analysera. Vi siktar framför allt att göra lajvet till ett roligt evenemang där alla kan trivas, oberoende av tidigare lajverfarenhet.
  • Ett lajv ska vara byggt på ömsesidig respekt mellan spelare och spelledning, och ett system av rättigheter och skyldigheter. Lajvet är spelledningens kreation, vårt sköte-barn, och alla som anmäler sig att ta hand om barnet måste göra sitt för att det inte ska dö – om ni ursäktar de eviga metaforerna. Samtidigt måste spelledarna titta in hos barnet och skötarna allt emellanåt så att de har det bra. För att sammanfatta flummet:
    • Spelledningens skyldigheter är bl.a. att stöda spelarna i deras rollarbete samt förstås att arbeta fram förutsättningarna för ett bra lajv. Omvänt blir detta spelarens rättigheter.
    • Spelarens skyldigheter är bl.a. att läsa in sig på lajvvärlden, utveckla en roll som passar den och göra sitt bästa för att berika lajvet.

Lajv är en känslig tillställning, en maskin med många delar, vilka alla måste fungera för att inte maskinen ska falla i bitar. Speciellt ett storlajv är en lång, krävande, kreativ produktion, men ofta hemskt rolig. Annars skulle vi inte göra det (gratis). Det handlar inte om prestation lika mycket som om engagemang, om försök, om vilja och prioriteringar – av alla parter.

Tack för oss, för närvarande.
Spelledningen, Minna Joki och Anders Karls

Foto