Praktisk info

Datum: 31.7-2.8.2009
Plats: Vitmossens bronsåldersbosättning i Vörå
Genre: Medeltida fantasy
Språk: Lajvets språk är svenska. Inga andra språk används IN-lajv.
Deltagarmängd: Optimalt antal deltagare är 40, maxantal 50.

Deltagande

Instruktioner för anmälan till lajvet samt betalning av deltagaravgiften finns på denna sida. Om frågor uppkommer, ta kontakt med spelledningen (kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida).

Hemsidan

Lajvet har en tudelad hemsida. Just nu navigerar du bland "lajvets sidor", där viktig information om lajvet Ur Askan I Elden finns. Denna information har två grundfunktioner: att ge spelets grunder (koncept, roller etc.) samt förbereda spelarna på lajvets off-aspekter (regler, praktisk info m.m.)

Utöver dessa sidor finns det en avdelning för Frostkväden- lajvkampanjen. Kampanjsidorna fokuserar på lajvvärlden, som är helt påhittad. Utöver en kort introduktion till världen och kampanjens fokus finns här en hel del KULTURSPECIFIK information, som varje spelare förväntas fördjupa sig i för att kunna skriva sin roll och sedan spela den i enlighet med världens och den egna kulturens villkor. För att undvika att spelare får för mycket information om andra kulturer än den egna är de flesta av kampanjsidornas dokument lösenordsskyddade.

Under månaderna som föregår lajvet uppdateras hemsidan allt emellanåt, speciellt kampanjsidorna. Lajvdeltagarna meddelas om detta via lajvets forum.

Lajvets längd

I fråga om spellängd är URAEL ett traditionellt storlajv. Alla spelare kommer till lajvplatsen på fredag eftermiddag, då de sista förberedelserna görs. Tanken är sedan att lajvet börjar när vi vaknar på lördag och håller på hela lördagen samt en bit in på söndagen. Allt sovande och ätande mellan lajvdagarna sker in-lajv, och det är fullt tillåtet att lajva hela natten om man så vill (dvs. officiellt ca 30 h spel).

Workshops

Inför Ur Askan I Elden kommer två workshops att ordnas i Vasa. Beroende på omständigheter kan möjlighet finnas att även ordna en i Umeå för svenska spelare. Närmare datum och program kommer i ett senare skede, men preliminärt gäller följande:

Workshop #1 i februari/mars ger spelarna grunden för karaktärs-utveckling, tolkning av världen, m.m. Vi söker inspiration tillsammans och sätter igång gemensamma förberedelser.

Workshop #2 i maj gör en djupare dykning i karaktärerna. Om någon av workshopparna kan anses viktigare än den andra så är det denna, eftersom deltagarna har möjlighet att lära känna gruppen och varandras karaktärer och således skapa viktiga kontaktnät.

Mat och dryck

Hör till spelavgiften, dvs. det kommer att finnas ingredienser som räcker till tillräckligt mycket mat för alla. De som spelar dandárer eller omantier får gärna ta med sig lite egen mat, sådant som var och en kan ha snappat med sig före den hastiga flykten. Den privata matmängden ska dock hållas mycket liten; ta inte med mer än vad som kanske räcker till en lätt lunch! Allt tillredande och ätande sker IN-lajv.

Sovplats och bekvämligheter

Som sagt sker allt sovande in-lajv. Elorias vikingatida tält (3-4 st) och vindskydd (3 st) kommer att slås upp på området för spelarnas bruk. Därutöver finns det på området ett bronstida "hus", där vissa privilegierade tharer kommer att få sovplats. Vid behov ordnas fler sovplatser.

OFF-område

På detta lajv kommer det att finnas ett off-område en bit ifrån själva lajvområdet. Områdets storlek är än så länge oklar.

Kontaktpersoner

Minna Joki – spelledare
Tel: +35850 3447877
Mail: naminnami(at)hotmail.com

Anders Karls – spelledare
Tel: +35850 5717559
Mail: anders_and25(at)hotmail.com

Erica Kolppanen – skribent för Tharien samt utrikeskorrespondent
Tel: +4673 8225617
Mail: aloria88(at)yahoo.se

(at) = @

Foto