Roller och rollskrivning

1) Välj en hurudan karaktär du vill spela.

  • Jag var med på Midmörkrets Väsen och spelar gärna samma karaktär igen!
    Detta är möjligt i viss mån. Om du önskar göra så, skriv in detta när du anmäler dig eller ta i förväg kontakt med spelledningen. Det är inte möjligt att ta in hur många karaktärer som helst från MV, så spelare som vill gå den här vägen får lov att agera snabbt. OBS! Även om det i vissa fall inte är möjligt att spela samma karaktär så kan man basera sin nya karaktär på en tidigare. Detta vill spelledningen förstås också höra om!
  • Jag ska skapa en helt ny roll!
    Här under finns en lista på typer av karaktärer som är tillgängliga i lajvet. Det är bra om du skaffar dig ett hum över hurudan roll du vill ha och vilken spelgrupp denna tillhör innan du anmäler dig, men möjligheten finns att ange i anmälan att du inte vet riktigt (se Anmälning)! Mera om gruppval på sidan Folken, liksom grundläggande utseendemässiga krav. Obs! Vilken spelgrupp du än anmäler dig till är det främsta kravet att lära sig så mycket om lajvvärlden och landet för att verklighetstroget kunna gestalta en karaktär däri.

Spelgrupp: Dandára

Flyktingar från skogsbranden. I val av yrke görs ingen skillnad på könen. Två undergrupper:
1. Flyktingar från byn Ängsil. Bör utgöra ca 80 % av den dandáriska spelgruppen. Koncept väljs efter yrke eller ställning i byn, t.ex. smed, jägare, hövding. Att knyta kontakter karaktärerna emellan är viktigt för den här gruppen (görs bäst via forum och workshop).
2. Andra dandárer. Mer lösryckta koncept, för det mesta resande av olika slag, t.ex. handelsresande, vagabond, jägare; kan även vara t.ex. flyktingar från andra byar.
Läs introduktionen till folket.

Spelgrupp: Tharien (max 7 pers.)

Missionärer som satt upp flyktinglägret. Två undergrupper:
1. Prästerskap (3-4 st). En grupp av starka talare för den thariska tron. Aktiv mission under lajvet, vilket innebär att spelarna måste läsa in sig ordentligt på tron.
2. Kyrkosoldater i tjänst. En liten, vältränad trupp med kapten. Kyrkosoldater måste framför allt kunna utföra order och kan råka ut för vissa "obekvämligheter", t.ex. att hålla vakt under natten.
Denna spelgrupp lämpar sig inte för nybörjare!
Läs introduktionen till folket.

Spelgrupp: Omantien (5 pers.)

Ett litet resesällskap med sin egen agenda. Den som vill spela en omantisk karaktär gör ett litet hopp in i det okända. Det går inte att få särskilt mycket förhandsinfo om omantier och typen av roller innan anmälning, helt enkelt för att spelledningen vill behålla mystiken runt detta folk för dem som inte tillhör gruppen. Spelare fordras kunna anamma en exotisk kultur med många egenheter.
Läs introduktionen till folket.

2) Spelaren skriver själv sin roll, med hjälp av gruppspecifika guider för rollskrivning, karaktärsfrågor och förstås spelledningens hjälp. All rollskrivning sker på lajvets forum i personliga rollavdelningar, tillgängliga endast för spelaren själv och spelledarna. Utöver forumet är det fullt möjligt att utveckla karaktären i dialog med en spelledare via telefon, msn eller dylikt – under rimliga tider.

3) Din del i rollskapandet bör vara klar senast 15.6.2009. Härefter tar spelledningen vad som finns av rollen för att skapa slutgiltiga kopplingar mellan rollerna samt dina egna intriger. Spelare gör gott i att minnas att ju mer karaktärsmaterial spelledningen ges att gå på desto tätare kan karaktären flätas in i spelet. Vi tar givetvis även hänsyn till huruvida spelaren vid anmälan har önskat mycket intriger eller angett att han/hon hellre spelar på stämning.

4) Spelaren får fortsätta utveckla sin karaktär för sitt eget höga nöjes skull, men kontakten med spelledningen blir allt viktigare för att inte motsägelsefullt material skapas. Målet är att all finslipning på karaktärerna, inklusive spelledarnas tillägg, ska vara gjord senast en vecka före lajvet – hellre förr, förstås.

Foto