... Sg5, Txg5, h4, Th5, Lf3...

Innerst inne visste såväl kungar som undersåtar att detta slag bara var en liten del av det stora Kriget. Kampen mellan det Goda och Onda hade pågått längre än människosläktets existens och de flesta levde med insikten att Harmageddon aldrig skulle få ett slut. Varje seger väcker dock nytt hopp och varje förlust föder kämparglöd; bärandes på denna insikt stred man sida vid sida med en stadigt brinnande flamma.

"Kriget må vara hopplöst, men inte Slaget!"

Foto