Mörkret lägger sig för dem som mött döden. För dem som ännu lever närmar sig skymningen och Döden spänner sin snara. Lönnmördargillet är störtat i kaos. De senaste två åren har varit en ändlös mardröm där den ena olyckan följt på den andra. Gillet är djupt skadat. Olofsborglogen har utplånats så när som på en medlem. Det senaste och kanske hårdaste slaget föll för en månad sedan då Helsingforslogens Talares huvud återfanns uppsatt på en påle i logens utrymmen i Helsingfors: en tydlig signal till alla i gillet att ingen längre går säker.

Det står klart att det finns en mördare bland mördare. Rådet samlas nu till ett krismöte för att diskutera situationen. Frågan är huruvida mötet är hotat av yttre krafter eller om marodören till och med lyckats infiltrera Rådet. I så fall måste man undra vem man kan lita på och hur man skall göra för att driva fram det svarta fåret i familjen.

Foto