Regler

Lajvet följer Elorias allmänna lajvregler (DAL). En kort genomgång hålls före lajvet drar igång på allvar. Utöver DAL gäller följande:

Vapen och gifter

Eftersom alla roller är lönnmördare och alla har var sin specialitet så kommer en hel del olika vapen att förkomma på lajvet.

Pistoler: Som pistoler används föreningens vattenpistoler. Dock utan vattenladdning, vi vill inte blöta ner varandra eller lägenheten. För att skjuta någon riktar man pistolen mot dem och säger tyst ”PANG”. Ordet är förstås OFF men uppfattas IN-lajv som ljudet av en avfyrad pistol med ljuddämpare (vilket alla pistoler på lajvet räknas ha).

Knivar, dolkar, andra eggvapen: Latexvapen används för att representera dessa.

Strypning: Strypning simuleras genom att stryparen håller i sitt offer vid axlarna och trycker lätt. Under inga omständigheter får man gripa någon om halsen! Inga snaror eller dylikt får användas, enbart händerna!

Gifter: Systemet med lappar används (se DAL). Med ett gift följer en lapp som säger vad giftet gör och personen som förgiftats måste få lappen för att kunna bli förgiftad. Lappen ges till spelledaren som sedan vidarebefordrar den till offret.

Alla vapen skall före lajvet visas upp åt spelledaren för granskning. Vapen som inte godkänns får inte användas. De spelare som skall ha gifter på sig får dem av spelledaren på spelplatsen.

Döden

Om en spelare dör under lajvet så är han eller hon ur spelet eftersom inga reservroller finns. Spelet är relativt kort och jag räknar med att det efter hand dyker upp en del lik, men ni kan ju försöka låta bli att döda varandra under de första tredjedelarna av lajvet.

Veritas

Ordet veritas (latin: sanning) är ett muntligt OFF-tecken som används för att diskret överföra muntliga OFF-budskap från en spelare till en annan, eller från spelledare till spelare. Det som sägs efter "veritas" är obestridbart sant och mottagaren lyder det som sägs. Budskap som överförs med veritas kan vara relaterade till t.ex. hypnos, gifteffekter, sjukdomsanfall eller dylikt. Missbruk av veritas är strängt förbjudet; endast de spelare som fått tillåtelse av spelledarna får använda veritas, och endast på det sätt som angetts åt dem.

Exempel: "Veritas, du blir absolut övertygad om att N.N. ljuger."

Foto