Detta har hänt

Den 27. april 2010 samlades Rådet till krismöte i Åbo. En mördare hade under två års tid härjat i Gillet utan att bli fast. Till följd av detta var Olofsborglogen utplånad och i det sista tillslaget hade Helsingforslogens Talare fått sätta livet till. Misstankarna var starka om att denna mördare var Rådsmedlem och förhoppningen var att rådsmötet skulle kunna driva fram förrädaren.

Rådsmötet slutade dock i en total katastrof. Då Gillesmästaren Kristian Wiik anlände till platsen fanns enbart obesvarade frågor och rykande ruiner kvar. Lägenheten där rådsmötet hållits var sprängd i luften. Varför och hur? Hade någon överlevt?

Några dygn förflöt medan det verkade som om Gillet höll andan i väntan på vad som skulle hända. Tidningarna skrev om lägenheten i Hallis i Åbo som var totaldemolerad. De största intakta bitarna och kroppsdelarna av vad som funnit i lägenheten gick att passa in i tändsticksaskar.

Sedan skedde något. Kristian Wiik lyckades spåra upp Rovaniemilogens Viskare som lyckats fly från lägenheten. Det förvirrade tillstånd denna befann sig i hjälpte dock inte för att få fram särskilt många detaljer. Det verkade ändå som om Rådet enbart hade två medlemmar kvar numera: Kristian Wiik och Viskaren av Rovaniemilogen, Poison Ivy.

I början av maj ställdes alla loger under Gillesmästarens direkta styre. Undantagstillstånd råder tills ett nytt Råd kan tillsättas. Under tiden har Gillet haft andra problem på handen: Någonstans tycks en läcka ha uppstått för en hel del medlemmar, främst i Åbo, har råkat ut för polisräder. Åbologens utrymmen och medlemmar har evakuerats till Helsingfors.

Nästa bakslag kom i juni. Vasalogen bröt då all kontakt till resten av Gillet. Total tystnad. Exakt vad som pågått där eller vem som stått i spetsen för Vasa var oklart fram till för ungefär en månad sedan. Då anlände nämligen en budbärare till Helsingfors. Med sig hade han ett paket med fem ringfingrar. Dessa fingrar tillhörde de fem spioner som Kristian Wiik sänt till Vasa men som aldrig återvänt.

En krigsförklaring framförd på ett traditionsenligt sätt. Och så förstås ett medföljande brev. Undertecknat av Vasalogens Talare Anina Skarp som förmodades ha dött under Rådsmötet. Var det hon som låg bakom allt detta? Och vad exakt var det som pågick i Vasa?

För att för en gångs skull få svar på sina frågor och för att kunna stabilisera Gillet beger sig nu Kristian Wiik till Vasa med en liten trupp pålitliga lönnmördare. De har knappt hunnit ge sig av då de möts av nyheten att oroligheter brutit ut i Vasalogen. Exakt vad det är frågan om är oklart men av allt att döma verkar det som om en tredje part infiltrerat Vasalogen.

Foto