Praktisk info

Datum: 12-13.11.2010
Prebriefen hålls på fredag kväll på Kasernen i Vasa på Teater Casa (YH Novia) på kasernområdet. Addressen är Korsholmsesplanaden 4-6. Närmare tidtabell för prebriefen sänds till spelarna.
Lajvet inleds på lördag morgon och pågår till kvällen.

Plats: Vasa

Genre: Pervasive, killer, Blood Money

Åldersgräns: 15 år

Anmälning: se anmälningssidan

Deltagaravgift: 5 euro för medlemmar, 10 euro för övriga
Kontonummer: 567008-2190286
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 11811

Avgiften bör vara betald senast 5.11.2010.

Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person, lämnas referensnumret bort. Istället bör man i meddelanderutan ange spelarens/spelarnas namn samt lajvets namn. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften ska noteras rätt!

Deltagaravgiften räknas som en bindande anmälan, dvs. den återbetalas inte om spelaren inte deltar i lajvet, annat än om det finns vägande orsaker, såsom sjukdom, i vilket fall läkarintyg kommer att avkrävas. Frånfall bör meddelas om så fort som möjligt.

Mat: Ingen mat kommer att serveras på lajvet. Däremot hålls under lajvdagen en timmes matpaus då lajvfrid råder och alla kan gå och äta.

Regler: Under lajvet gäller föreningens allmänna lajvregler (DAL). Spelare bör vara förtrogna med dessa regler innan lajvet.

Spelledare:
Johanna Granvik zimlor88(at)hotmail.com
Linnea Nordström snowyowl88(at)gmail.com
Fredrik Westblom fwestblo(at)yahoo.se

(at) = @

Foto