Anmälning

Clue är ett lajv för tolv deltagare. Vi utgår från principen först till kvarn. Anmälningar till spelomgången 7.8.2010 tas emot från och med nu. Sista anmälningsdagen är 31.5.2010.

Anmälan sker som följer:

1. Du skickar in anmälningsformuläret. [Blanketten är stängd! Lajvet har ägt rum.]

I anmälningsformuläret skall du förutom att ange vissa fakta om dej själv svara på några frågor så att spelledningen kan välja ut lämplig roll åt dej. Eftersom det är ett lajv fullt av mysterier så kan du inte välja en specifik roll, exempelvis mördarens, utan du väljer bland karaktärsdrag du skulle vilja spela på.

2. Spelledningen svarar med regiinstruktioner.

När spelledningen läst ditt anmälningsformulär så kommer du att få ett rollskelett. Rollskelettet kommer att bestå av information om vem du är och vilken funktion du har i lajvet. Du kommer redan här att få en del bakgrundsinformation om din karaktär. Sådan information som är nödvändig för lajvets dramaturgi. Men samtidigt blir det en uppgift för dig att som spelare utveckla din rolls personlighet.

3. Du fyller ut karaktären i samarbete med spelledningen och får bakgrundsinformation.

Med hjälp av rollskelettet och regiinstruktionerna bollar du vidare idéer i samarbete med spelledningen. Dessutom kommer du vid behov även att få ytterligare bakgrundshistorier, dina relationer till de andra karaktärerna och få ta del av material som kommer att användas under lajvet. Det kan även hända att du får i uppgift att förbereda något specifikt som krävs för din roll och intrigen.

4. Du betalar deltagaravgiften. Se den praktiska infon för närmare instruktioner. I och med betalning av deltagaravgiften räknas du som bindande anmäld till lajvet.

5. Hur information om din roll bör hanteras.

Eftersom det är ett mysterielajv skall du behålla informationen om rollen för dej själv. Detta gäller både andra deltagare och, eftersom lajvet möjligtvis hålls flere gånger, utomstående. Undantaget till detta är om din karaktär råkar ha något väsentligt i ett gemensamt förflutet, eller en viss intrig tillsammans med en annan karaktär. Spelledningen meddelar då de involverade spelarna om vilka detaljer som kan diskuteras sinsemellan före lajvet om det känns nödvändigt.

Foto