Praktisk info

Datum: 6.11.2010

Plats: Privat lägenhet i Åbo (meddelas närmare till spelarna)

Genre: Skräck

Spelets längd: kl 18-24 (2 timmar perbrief, 4 timmars spel)

Åldersgräns: 15 år

Anmälning: Lajvet har redan utspelat sig!

Deltagaravgift: 5 euro för medlemmar, 10 euro för övriga

Betalningsuppgifter:
Kontonummer: 567008-2190286
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 11361
Förfallodag: 29.10.2010

Regler: Under lajvet tillämpas Elorias allmänna lajvregler (DAL)

Roller: Spelarna lämnar in sina önskningar/förslag till spelledaren (kan göras i samband med anmälningen via fältet för tillägg, eller genom ett separat email till spelledaren om texten är lång). SL kommer sedan att skriva ner intriger och eventuell information. Spelarna kommer att spela vanliga människor, helst unga vuxna. (Speciella förmågor såsom t.ex "ett sjätte sinne" eller förmågan att spå framtiden kan diskuteras med SL.)

Spelledare:
Johan Anderssén
johan.anderssen@gmail.com
050-3798398

Foto