Praktisk info

Grundinfo

Datum: 9.10.2010
Plats: Svenska klubben i Vasa, Strandgatan 4
Genre: Historisk fantasy
Spelets längd: 4-5 timmar
Åldersgräns: 16 år

Roller

Tre olika typer av roller kommer att gestaltas i detta lajv. Den största gruppen är definitivt ädlingarna och borgarna som är gäster på festen (samt förstås födelsedagsbarnets eget hushåll). Därutöver finns det ett antal tjänare som tillhör hushållet samt några underhållare på plats.

Det finns olika krav för de olika grupperna. För gästerna ställs stora krav på rollens utstyrsel, som bör passa karaktärens ställning (mer om detta i texten om kläder), medan de som spelar tjänstefolk bör förbereda sig på att ha många praktiska uppgifter in-lajv. Som underhållare (en mycket liten grupp) svävar man någonstans mellan gäst och tjänare och kraven för dessa roller är personaliserade.

Alla roller skrivs av spelledningen, om inte annat överenskommes med spelaren. Om en spelare vill delta i skrivandet av sin roll bör detta meddelas om i samband med anmälan. Vi strävar ändå till dialog i alla skeden av rollskrivandet, för att skräddarsy rollerna i så stor mån som möjligt.

Alla spelare kommer att få ett grundläggande rollskelett före den slutgiltiga rollen skickas ut, vilket gör det möjligt att diskutera rollen på större djup med spelledningen. Rollistan är i övrigt gömd och spelare uppmanas att inte tala med varandra om sina roller, om de inte redan vet att rollerna kommer att känna varandra.

De färdiga rollerna skickas ut åt spelarna senast den 15 september, i tid för workshoppen (se nedan).

Deltagande

Den objudna gästen avviker från de flesta lajv genom att deltagan i huvudsak sker genom inbjudan. Personer som redan talat med spelledningen om en roll i lajvet kan anmäla sig direkt via detta anmälningsformulär [LÄNKEN STÄNGD; lajvet har utspelat sig!]. Anmälan bör ske så fort som möjligt, men efter 30.6 börjar spelledningen ge över roller som inte besatts.

Om du är intresserad av att delta men inte har talat med spelledningen ännu så kan du göra en intresseanmälan åt oss per e-post (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan). Detaljera dina rollönskemål i så stor mån som möjligt. Spelledningen strävar efter att ordna så många roller som det finns intresse för, i mån av möjlighet. Ju tidigare man anmäler intresse, desto mer sannolikt finns det en roll tillgänglig. Spelledningen tar inte emot fler intresseanmälningar efter 31.8.

Deltagaravgift

Betalningsuppgifterna för "Den objudna gästen" är följande:

Summa: 15 / 25 € (inkluderar en tre rätters festmåltid)
Kontonummer: 567008-2190286
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer 11442

Avgiften bör vara betald senast 31.8.2010.

Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person, lämnas referensnumret bort. Istället bör man i meddelanderutan ange spelarens/spelarnas namn samt lajvets namn. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften ska noteras rätt!

Deltagaravgiften räknas som en bindande anmälan, dvs. den återbetalas inte om spelaren inte deltar i lajvet, annat än om det finns vägande orsaker, såsom sjukdom, i vilket fall läkarintyg kommer att avkrävas. Frånfall bör meddelas om så fort som möjligt.

Workshop

Inför lajvet ordnas en workshop. Spelledningen önskar att spelare gör sitt bästa för att ha möjlighet att delta i workshoppen, då den i högsta grad understöder de sista förberedelserna. Läs mer här.

Regler

Under lajvet gäller föreningens allmänna lajvregler (DAL). Spelare bör vara förtrogna med dessa regler innan lajvet, eftersom de inte gås igenom muntligt. För in-lajvsex gäller massagemetoden.

Bra att ha med

Förutom rollens utstyrsel givetvis så vill spelledningen be alla spelare av fint folk att ha med en egen bägare till lajvet. Detta för att varken föreningen eller spelledningen har några passande dryckeskärl. Vi spelar på att detta att man har med sin egen bägare är en in-grej som ofta görs på sendranska fester, och bägarens utseende visar på ägarens rikedom. Det är ännu ett sätt att visa upp sig sådär som finare folk älskar att göra. Om problem med att finna en bägare uppstår, ta kontakt med spelledningen eller fråga varandra! Spelare som har extra bägare får jätte-jättegärna ta med dem till lajvet, då man aldrig vet när vi kan behöva en extra. Tjänstefolket kommer att använda sig av föreningens lerkrus.

Spelledningens kontaktuppgifter

Minna Joki
naminnami(at)hotmail.com

Annette Sjöskog
annette.sjoskog(at)hotmail.com


Sammanfattning över viktiga datum:

25.5Hemsidan öppnas, anmälningar börjar tas emot
30.6Reserverade roller utan anmälan lediganslås
31.8Deltagaravgiften bör vara betalad; anmälningstiden slut
15.9Alla roller utskickade
18-19.9Workshop
9.10LAJV
Foto