Koncept

Lajvets upplägg, eller koncept, är i all enkelhet en födelsedagsfest i ett baronhushåll, med allt vad detta innebär. Vi lajvar en fest där det ingår god mat, underhållning och givetvis massor med konversation och möjlighet till konflikter. När man rör sig i en skara färgglada karaktärer som denna kan nämligen vad som helst hända, oberoende om man är herre eller tjänare.

Tonen till lajvet sätts i rätt stor mån av såpopera och dylika genrer, där dekadens, triangeldraman och skandalösa förhållanden står i centrum, med ett tjockt lager överdriven drama som kräm på toppen. Lajvets fokus ligger på människorelationer och maktförhållanden, men också sexualiteten som stark drivkraft står som tema.

Ett av spelledningens mål för detta lajv är att skapa så skräddarsydda roller som möjligt, varför nära kontakt med spelarna kommer att eftersträvas. En grundtanke för rollerna är att kämpa emot tendenser för "typecasting", dvs. att folk spelar en viss typ av roller väldigt ofta. Det här är vårt sätt att ge utmaningar. Det är förstås ändå viktigt för oss att alla deltagare blir nöjda med de roller de får, så vi eftersträvar tillika öppen dialog mellan spelare och spelledning i alla skeden av lajvförberedelserna.

Förberedelserna må vara i rätt starkt kontrollerade av spelledningen, men när lajvet väl börjar så släpper vi tyglarna. Vi kan planera scenarion, relationer och intriger hur långt som helst, men det är ändå spelarnas val under lajvet som kan svänga det precis i vilken riktning som helst. Spelarna är därmed ansvariga för lajvets händelser. Bara genom att konversera och agera på det som händer runt en kan rollen komma framåt med sin personliga agenda, för när allt kommer till kritan så är väl knappast någon på plats enbart för att festa.

Foto