Workshop

En workshop ordnas inför lajvet helgen den 18-19 september. Denna workshop är på många sätt mer praktiskt inriktad än många tidigare, med många diskussioner om rollerna, lajvet och (i viss mån) lajvvärlden. Etikettkursen som hålls på söndag är viktig för spelare av fint folk! Deltagande rekommenderas åt alla spelare, men om du inte kan närvara så hör gärna av dig. Det rekommenderas starkt, att de som har något att sy inför lajvet tar detta tillfälle i akt! Om man har kläder som man funderar på att använda så får man gärna visa upp dem.

Workshoppen hålls i Vasa på Teater Casa (YH Novia) på det för de flesta bekanta kasernområdet. Addressen är Korsholmsesplanaden 4-6. Programmet är i korthet följande (tiderna är riktgivande):

Lördag 18.9

09:30 Samling
10:00 Informationspaket om workshoppen och lajvet, såväl praktiskt som innehållsmässigt
11:30 Presentation av och diskussion om rollerna i grupper (*)
13:00 LUNCH
14:30 Spelledningen tar in spelare för privata diskussioner; fortsatta gruppdiskussioner vid behov; klädsömnad; m.m.
18:00 Avslutning

Söndag 19.9

09:30 Samling
10:00 Etikettkurs: föreläsning och övningar
12:00 LUNCH
13:00 Diskussioner om lajvvärlden m.m.
15:00 Avslutning

Observera att workshoppen officiellt avslutas kl. 15:00, men vid behov får man stanna längre, t.ex. för att sy eller tala med spelledningen.

(*) Relationsnätet rollerna emellan är brett, och genom detta moment torde det blir mycket lättare för spelarna att komma underfund med rollens eget kontaktnät.

Foto