Kulturen

Observera:
Världen, folket, kulturen, religionen och ritualerna är alla fiktiva, och bör inte ses som ett tafatt försök att efterlikna någon kultur i verkligheten. Det är däremot med största respekt som jag låtit mig inspireras av bl.a. Nordamerikas ursprungsbefolkning.

En relativt stor mängd kulturtexter har producerats för ett så litet lajv som Inipi. Mycket kan te sig väldigt oväsentligt och det är med viss självkritik som spelledaren håller med. Å andra sidan kan man fråga sig vad man annars borde lagt sin energi på när sådant som rolltexter kommer i andra hand.

Av praktiska skäl har samtliga kulturtexter sammanställts i ett enda dokument. Tanken är att spelarna lätt skall kunna skriva ut texterna för att undvika att läsa dem från en datorskärm. Det bör också påpekas att en del ännu är oskrivet och att dokumentet kommer att kompletteras efterhand. Alla väsentliga förändringar meddelas åt spelarna.

Inipi utspelar sig i samma värld som Froskväden-kampanjen. För att ge en pseudo-IN-lajvig känsla finns därför en del mindre referenser i kulturtexterna till två av de kulturer som figurerat i MV och URAEL.

 

Ladda ner kulturtexterna för: Lakaí (PDF 5,6 MB)
Senast uppdaterat: 27.5.2010

Om ni har problem att läsa filen bör ni kontakta spelledaren.

Foto