Vision

Vem drömmer inte tillbaka till den sorglösa tiden när varken datorer, skriftspråk eller hjulet var uppfunnet, då hela ens existens gick ut på att skaffa mat för dagen och föra sitt blod vidare? Tacksamma skall vi vara som har lajvandet att tillgå, med vars hjälp vi nu skall göra ett experiment à la Anders och dyka in i den hittills mest primitiva kulturen som siktats i Eloria.

Under en av sommarens hetaste dagar skall vi klä oss i höftskynken, smörja in oss med olja och jord, sålla bort den goda svenskan och spela lajvet Inipi. Det är ett litet lajv, såväl till längd och deltagarmängd, och tyngdpunkten ligger starkt på stämning. Intrigerande kan ni glömma och vad färgstarka karaktärer heter förtränga. Dessa element får inte överskugga lajvets viktigare dimensioner.

Scenariot är att en grupp människor tillhörande stammen Lakaí har begett sig ut tillsammans med sin medicinman för att genomföra svettvandringen, en av Lakaís viktigaste ritualer. Först vandrar man ut i skogen, därefter reser man en svetthydda, äter en bit mat och slutligen badar man "bastu" i svetthyddan. Tanken med ritualen är att man under svettningen skall få kontakt med Drömlandet för att där finna svar på frågor man ställer sig i sitt inre. Detta är Inipi i ett nötskal.

Kulturen Lakaí är inspirerad av diverse olika naturfolk, men främst av Nordamerikas indianer. Människan lever i och med naturen och är mån om att vara en del av kretsloppet. Lakaí är en stagnerad kultur som nästan upphört att utvecklas. Ändå är den rik på många sätt och inte minst intressant att lajva. En relativt stor mängd kulturtexter kommer att skrivas för Lakaí eftersom kulturen är en av stöttepelarna i lajvet.

Den andra stöttepelaren är de primitiva förhållandena. Deltagarna skall vara smutsiga, håret skall vara tovigt och eventuella insekter skall kvävas av kroppens naturliga odörer. Dessutom skall vi i vårt anletes svett bygga en hydda och med enkla hjälpmedel tillaga en god bit mat. Det är lägerliv på hög nivå och tändstickor är inte tillåtna.

Den tredje pelaren som Inipi vilar på är translajvande. Under svettvandringen är det tänkt att man skall få kontakt med Drömlandet, den plats dit drömmar, transdans och flugsvampar för en. Jag vill utforska hur man faller i trans IN-lajv. Kan känslan bli genuin? Jag vill åter påpeka att detta lajv är ett experiment och att hypoteserna jag vill testa är många.

Inipi är inte ett lajv som passar alla. Det är varken nybörjarvänligt eller lämpligt för de prydliga, eftersom jag försökt skriva ett magstarkt lajv i ett försök att utvidga lajvandet som konstform. Lajvet är ingalunda omänskligt, men är du osäker på om du vill delta så uppmanar jag dig att åtminstone vänta med anmälningen en tid och inte hoppa i med huvudet före. Jag har däremot stort förtroende till mina lajvarkollegor och känner du att du inte avskräckts av Inipi så är det med öppna armar jag välkomnar dig till Lerlandet och dess folk!

 

Eder transdansare

Anders

Foto