Vampyrer

Klaner

Bland vampyrerna finns olika klaner som har olika egenskaper: allt från daywalkers som till viss del tål solljus till nosferatu som endart kan röra sig ute efter mörkrets infall. Klanerna är i sin tur indelade i släkten som bevarar sina egna hemligheter. Inom släktena finns sedan familjer. Enskilda vampyrer är först och främst underställda sina skapare och sedan sina familjer.

Vampyrhierarki är någonting som kan ta hundratals år att lära sig helt och hållet men det som unga vampyrer ganska snabbt lär sig är att respektera dem som är äldre. Och det handlar inte bara om faktisk ålder utan även om generation. En vampyr som är 200 år kan räknas som underställd en 50 årig vampyr om den yngre vampyrens skapare är av en lägre generation än den äldre.

Födoämnen

Vad lever vampyrer på? Blod förstås, men inte enbart. Men blodet först:

Då en vampyr blir till så slutar kroppen prodcera eget blod och därför måste nytt blod tillföras genom att ätas / drickas. Blod är nödvändigt för att vampyren skall hålla sin ungdom och inte åldras eller vittra sönder. Kroppen hålls så att säga vid liv av det blod som vampyren tar från människor (och det måste vara människoblod).

Ju äldre en vampyr blir, desto mer blod behöver den, oftare och i större kvantiteter. Riktigt gamla vampyrer måste bada i blod för att överleva. Skulle blodet i en vampyrs kropp ta slut skulle följden bli att yngre vampyrer skulle åldras i normal takt och sedan dö, medan riktigt gamla vampyrer kan vittra sönder och bli en dammhög på enbart några sekunder.

Blod är dock inte tillräckligt för att en vampyr skall överleva. Kroppen behöver sina byggsatser för att fortsätta fungera och därför måste de fortsätta äta vanlig mat efter att de blivit vmpyrer. Vissa födoämnen utlöser dock allergisk reaktioner som kan variera lite beroende på klan. Tänk nu bara vilket dilemma: Han älskade bananglass medan han var människa och nu får han bara anafylaktisk chock av det! Den anafylaktiska chocken skulle dock inte döda en vampyr utan enbart orsaka enorm smärta för en tid framöver.

Behovet av kvantiteten på matintaget varierar bland klanerna och ju äldre en vampyr blir desto mindre mat och desto mer blod behövs.

En vampyr som börjar ha ont om blod eller håller på att förblöda riskerar att löpa amok och döda första bästa människa som kommer i dess väg.

Immunitet

*Vampyrer är immuna mot de flesta gifter.
*Alla vampyrer är i någon mån immuna mot mentala anfall och är mycket svåra att manipulera mentalt.
*Kan insjukna men inte dö i någon sjukdom.

Droger och alkohol har en minst dubbel effekt på vampyrer än på människor men en vampyr kan inte dö av överdos utan enbart få en helvetisk baksmälla. Dylika ämnen förämrar blodkvaliteten och tär på blodet vilket gör att en vampyr som överdoserat sitt drogintag snabbt behöver ersätta det dåliga blodet med nytt. Att dricka blod av en full eller drogad person har samma förorenande effekt.

Fysisk skada och slutgiltig död

*Vampyrer läker snbbare än människor.
*Vampyrer tål mera fysisk skada än människor.
*Större kalibers vapen samt crosspoint bullets tar effektivt livet av en vampyr om det går i hjärtat.
*Halshuggning är en stensäker metod för att döda en vampyr.
*Att binda fast en vampyr, skära halsen av denna och låta den förblöda fungerar ibland.

Vanliga dödsorsaker

*En ung vampyr som inte förstår sig på att dricka blod eller vägrar göra det åldras mycket snabbt och kan dö pga detta.
*En ung vampyr som tror att den kan leva av enbart blod utarmas till sist och dör sedan av blodbrist då den inte haft krafter att få nytt blod.
*En äldre vampyr vars blodtillgång avstramas dör.

Foto