Anmälning och roller

Inför lajvet kan spelare välja mellan två olika spelgrupper: Studentbygänget och De andra. Studentbygänget kommer att bestå av medlemmar av gänget i Studentbyn, medan De andra är en grupp bestående av olika karaktärer som av olika orsaker kommit samman. Storleksmässigt kommer de två grupperna att vara ganska jämnstora – Studentbygänget kommer att ha 1-2 medlemmar fler än De andra. Gruppernas totala storlek kommer att bestämmas av antalet deltagare på lajvet – ju fler deltagare, desto fler medlemmar i vardera grupp, men absoluta övre gränsen för antalet medlemmar i vardera grupp är 8 för Studentbygänget och 7 för De andra. När ni anmäler er till lajvet skall ni skriva i kommenteringsfältet vilken av de två gången ni helst skulle vilja tillhöra. Så långt det går försöker spelledaren tillmötesgå spelarnas önskningar, men eventuell jämkning mellan grupperna kan förekomma, ifall många vill tillhöra den ena gruppen och endast några få den andra.

Det finns fyra roller som behöver besättas för att lajvet skall fungera. Dessa roller är:

  • Alexander – Ledare för Studentbygänget.
  • Fredrik/Maria – "Second in command" i Studentbygänget.
  • Oskar/Emma – Handelsman/-kvinna bland De andra.
  • Matti/Liisa – En person som är på väg ut ur stan till landsbygden för att jobba på en bondgård. Personen är för tillfället bland De andra.

Förutom ledaren för Studentbygänget är alla roller oberoende av kön. Rollerna är också oberoende av lajverfarenhet – man kan med andra ord spela vilken av rollerna som helst oberoende av om det är ens första lajv eller ens tjugonde.

När ni anmäler er skall ni i kommentarrutan skriva vilken av rollerna ni helst skulle vilja spela, hur gärna ni vill spela den karaktären, eller om ni alls vill spela någon av dem. När dessa fyra roller besatts är det fritt fram för övriga spelare att hitta på egna karaktärer om ni vill.

Vad gäller karaktärsskapande får ni välja i hur hög grad ni vill vara med och påverka utformningen av er karaktär. Spelledaren ser gärna att spelarna kommer med tankar och idéer om sin karaktär och spelarna får skriva sin egen karaktär om ni vill. Meddela även i hur stor grad ni vill vara med och påverka karaktärsskapandet i kommenteringsfältet i anmälningsblanketten. Spelare som skriver sina egna karaktärer skall skicka in den färdiga karaktären till spelledaren senast söndagen 14 augusti. Spelledaren skriver därefter karaktärens relationer och intriger och skickar ut alla roller senast lördag 3 september. Spelledaren strävar efter att vara i kontakt med spelarna under hela rollskrivningsprocessen.

Alltså:
När ni anmäler er ska ni välja vilket gäng ni vill tillhöra, vilken av de fyra karaktärerna ni skulle vilja spela och hur involverade ni vill vara i karaktärsskapandet. Skriv också hur gärna ni vill de olika sakerna. Vill ni absolut tillhöra Studentbygänget, eller har ni ingen skillnad? Vill ni spela Fredrik/Maria, eller spelar det ingen roll vilken av de fyra ni spelar eller kan ni tänka er att vara någon helt annan? Vill ni att spelledaren skall skriva er roll från början till slut, vill ni att spelledaren skriver ett rollskelett som ni fyller på, vill ni skriva er roll helt själv, eller något däremellan? Skriv allt detta i kommentarfältet i anmälningsblanketten.

Anmälningen är stängd! Lajvet har utspelat sig.

Se även: Elorias allmänna deltagarvillkor.

Foto