Inledning

Betong. Betongblock. Betonghögar. Betongtrappor. Betongbalkonger. Betongväggar. Betongtorn. Betongavsatser. Betongtak. Betonggolv. Betonghus.

Asfalterade vägar. Korridorer. Fönster. En labyrint. Cyklar. Träd. Buskar. Gräs. Dörrar. Gula, röda, gröna, blå.

Detta är Studentbyn. Detta är hemmet för otaliga varelser som en gång var människor. Och detta är hemmet för några människor, för några individer långt ifrån centrum.

En perfekt grogrund. En perfekt grogrund för missnöje. För misstänksamhet. För missunnsamhet, förtvivlan, depression. Desperation, ånger, svartsjuka.

Men också möjligheter. Möjligheter att förändra, förnya, komma på fötter, hitta sin plats, fara vidare mot sina mål. Möjligheter att älska, hata, hota, fördärva, isolera, krossa, överta, missbruka, korrumpera, underkuva, förtrycka, utpressa.

Foto