Praktisk info

Datum: 10 september 2011 från klockan 12.00. Prebrief hålls klockan 10.00 på morgonen. Adress meddelas till spelarna senare.

Längd: Cirka 5 timmar.

Plats: Östra Studentbyn i Åbo.

Genre: Efter-katastrofen.

Deltagarmängd: Minst 7, max 15 deltagare.

Deltagaravgift: 5 euro för medlemmar, 10 euro för övriga
Kontonummer: 567008-2190286
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 11701
Avgiften bör vara betald senast 3.9.2011.

Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person, lämnas referensnumret bort. Istället bör man i meddelanderutan ange spelarens/spelarnas namn samt lajvets namn. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften ska noteras rätt!

Deltagaravgiften räknas som en bindande anmälan, dvs. den återbetalas inte om spelaren inte deltar i lajvet, annat än om det finns vägande orsaker, såsom sjukdom, i vilket fall läkarintyg kommer att avkrävas. Frånfall bör meddelas om så fort som möjligt.

Mat: Det kommer inte att serveras mat under lajvet, däremot kommer det att finnas mat (konserver) som man får äta under lajvet om man blir hungrig.

Regler: Under lajvet tillämpas Elorias allmänna lajvregler. Reglerna för strid (undantag brottning), snittning och brygder kommer inte att användas. Vapen kommer inte heller att förekomma under lajvet.

Övrigt: Vad gäller kläder skall ni tänka på att ni kommer röra er utomhus en hel del, så ha med tillräckligt med kläder så att ni inte fryser. Dessutom har höstvädret i Åbo en tendens att vara regnigt så ha med er kläder som ni kan lajva i utomhus fast det spöregnar.

Spelledare: Carolina Renman crenman(at)abo.fi 040 7017528

(at) = @

Foto