Handel och valuta

I Darioc och i de närliggande länderna använder man koppar, silver och guldmynt för att handla med. Vissa rikare individer, så som adeln, rika handelspersoner och andra framstående individer inom samhället, använder ibland ädelstenar för att idka handel med. Man handlar med de flesta typer av varor så som tyger, kryddor, vapen, råvaror, smycken och gifter, men också med tjänster kan man handla med. Vad någonting kostar kan variera kraftigt i pris beroende på om man handlar i städer eller ute på landsbygden, samt hur pass girig handelspersonen är. Konkurrensen är större i städer vilket gör att priserna ofta är något lägre medan priserna på landsbygden kan bli betydligt högre, speciellt om man handlar med föremål och varor som inte är lika lättillgängliga som i städer.

Här nedan är en tabell för hur man omvandlar valuta mellan koppar, silver och guld. Priserna för ädelstenarna är riktgivande. Man omvandlar valutan på följande sätt:

Mynt:

 • 1 guld = 10 silver
 • 1 silver = 10 koppar

Ädelstenar:

 • 1 diamant = 20 guld
 • 1 rubin = 15 guld
 • 1 smaragd = 10 guld
 • 1 safir = 5 guld

Priserna här nedan gäller för varor av medelmåttig kvalitet utan överlopps finesser och är ungefärliga. Syftet med listan är att ge ett begrepp om vad pengarna i lajvet är värda.

En aning om vad saker och ting är värda fås från följande lista:

 • Ett krus mjöd - 1 koppar
 • Ett mål mat - 5 koppar
 • En natt på ett värdshus - 1 silver
 • En dos gift/drog - 2 silver
 • En shamans hjälp/råd - 3-5 silver
 • Dolk - 7 silver
 • Ko - 1 guld
 • Pil & båge - 2 guld
 • Ridhäst - 5 guld

Ifall man vill få en mera omfattande lista över saker och deras pris så kan man få en på begäran av spelledningen.

Foto