Kulturer

Människor

Kläder

Man klär sig väldigt olika beroende på till vilken rang inom samhället man tillhör. Kyrkan har sina egna färger och sin egen klädstil som är väldigt enkel och asketisk men adeln har en väldigt utsmyckad klädstil. Det förekommer också vissa färgkoder, men detta gäller främst vissa finare adelshus och templen.

Bönderna bär sedan igen ganska enkla men slitstarka kläder.

Det kan finnas influenser klädesmässigt från andra folkslag, men det är ovanligt eftersom man genom tiden ogillat de andra raserna så starkt.

Mat

Människor föredrar att äta fisk. Ris och potatis används båda om vart annat. Frukt och grönsaker äts också. Som dricka favoriseras mjöd och vatten, men annat så som vin, öl och starksprit förekommer.

Vapen

När det kommer till vapen så föredras enkla vapen som har raka former. Vapnena är sällan utsmyckade på något vis men igen, influenser från andra folkslag kan förekomma. Man är ofta kunniga i användande av ett specifikt vapen t.ex. svärd, pilbåge o.s.v. Detta beror främst på att den militära utbildningen ofta väljer ut det som man är bäst på och så tränas man i det.

Militären och utbildning

Armén är en viktig del i människornas samhälle. Det är endast männen som går i militären och får en militär utbildning. Man blir inkallad som 17 åring och tjänstgöringen räcker vanligtvis 4 månader. De av adelshus är dock de enda som har rätt att bli av högre ranker inom militären. Bönder blir oftast tränade i endast ett vapen och efter deras utbildning så blir de försedda med en bricka som indikerar om de tillhör infanteriet, kavalleriet eller artilleriet.

Det är sällan som en bonde har råd med någon form av utbildning. Utbildningen är för både män och kvinnor. Man kan bli antagen till utbildning när som helst efter att man är 15 år fyllda. Det viktigaste är att kunna läsa, skriva och räkna. Utöver detta så anses det vara viktigt att känna till landets och världens historia. Förrut så blev man undervisad i olika språk, men numera så lär man sig endast väsenas språk eftersom alla alverna och dvärgarna är utrotade. I vissa kretsar så upprätthålls ännu kunskapen om alvernas och dvärgarnas språk, men den delen är försvinnande liten i dagens samhälle. En del av deras skolning går också åt till att få veta lite om religionen, men det är väldigt få som orkar fördjupa sig i detta ämne något desto mera eftersom det anses att de hör till shamarnernas område och inte behöver beblanda sig så mycket i deras göranden.

Väsen

Få människor har stött på väsen så det finns inte så mycket att säga om dessa föga kända varelserna. Men de historier som går om det så menar att de sällan, om någonsin skulle bära någo kläder och att de strider med händer och tänder och inte med vapen. En sak är dock säker: de är elementens barn och man bör således visa en viss respekt mot dem om man någonsin skulle möta på detta väsen.

De övriga folkslagen

Efter det stora kriget där alverna och dvärgarna utrotades, så har det mesta av dessa folkslags traditioner och vanor glömts bort. Det som man för det mesta kommer ihåg är att alverna var väldigt ståtligt klädda och var kunniga stridare med mera exotiska vapen.

När det kommer till dvärgarna så det som man ofta minns om dem var att de var skoningslösa krigare som älskade att dricka och driva gruvorna. De var också ansedda smeder, men mycket av deras kunskaper dog med dem.

Foto