Samhället

Samhället delas grovt in två delar: templena och övriga samhället. Övriga samhället delas in i tre delar: bönder, adeln och kungafamiljen. Templet igen är indelat i fyra skickt: tjänare, shamaner, tempelöverhuvudet och tempelrådet. Tempelrådet och kungen så styr samhället tillsammans, men det är inte alltid smärtfritt. Templen har hand om den andliga delen av samhället, medan kungen och adeln har hand om den mera ekonomiska och praktiska aspekten av samhället.

Bönder

De är hårt arbetande människorna som jobbar på fälten och de anses vara duktiga hantverkare. De förser staden med råvaror som mjöl, trä, sten, m.m. Få av dem har möjlighet att utbildar sig. De flesta stannar hemma och hjälper till på gårdarna. De är landsborna som inte vet mycket om städer och som ofta föredrar att stanna på landet. För dem är det hårt och hederligt arbete som gäller. De ogillar "pappers" arbete och instängda arbetsutrymmen.

Bönderna kan delas in i nybyggare och de som redan bor i ett bondesamhälle. Nybyggare är oftast en bondeson som flyttar ut med sina vänner och vill bygga ett bättre ställe åt sig själva.

Som 17 åring blir männen inkallade till armetjänstgöring. Mera om armén och tjänstgöring finns under stycket om "Armén och utbildning".

Adeln

De nobla männen och kvinnorna i städerna som strotsar omkring i fina kläder, men som väldigt sällan befinner sig utanför städerna eller på landsbygden, om det inte är ett måste.

Det är endast människor av nobelt blod som har rätten att bli mästare inom ett yrke, t.ex. smide, sömnad, snickeri, etc. Blir det krig så är det adeln som är i de upphöjda rankerna som t.ex. löjtnanter eller general. Äger de markägor så arrenderas de ut till bönder för att öka sina inkomster och få handelsbara produkter. Adeln besitter de viktigaste positionerna i städerna som t.ex. borgmästare och vaktkaptener.Adeln lyder under templen och kungen.

Kungen

Efter flere hundra år, så styrs Darioc ännu av samma blodslinje som gjorde Darioc självständigt: Darioc släkten. De har regerat rättvist under alla de år som Darioc har funnits, men det finns många som tycker att det skulle kunna bli tid med ett maktbyte. Att helt enkelt byta ut kungafamiljen och sätta en ny adelsfamilj på tronen. Men kungafamiljens popularitet är fortsättningsvis hög. Kungafamiljen har regerat i de 447 åren som Darioc har funnits till. Drottningen väljs av kungen ur en adelsfamilj och det är den största heder en adelsfamilj kan få. Hittils har det aldrig ännu hänt att det inte skulle finna en manlig arving till tronen.

Kungafamiljen: Darioc
Nuvarande kung: Dratos Darioc
Nuvarande drottning: Inail Darioc (av adelshuset Hinon)
Prins (tronarvinge): Terech Darioc
Prinsessa: Lelioh Darioc

Tron

Alla tror och tillber de fyra Elementen; Imon (eld), Aerith (vind), Mae’lya (vatten) och Xaled (jord). Det är Elementen som styr över alltet. Det är de som har skapat världen så som den är idag.

Man brukar dagligen tillbe de olika elementen och tacka dem för olika saker, t.ex. om man haft en god skörd, eller att våren kommer eller för att man fått ett barn. Man kan också be om hjälp och råd av dem ifall man känner sig vilse eller borttappad. Ibland så kan ger också Elementena en tecken som svar som man behöver tyda. Om man inte själv kan tolka tecknena så konsulterar man ofta shamaner eller Tempel överhuvuden.

Exempel på enkla tecken och deras betydelse:

En varm vind blåser emot dig efter en bön - Du kommer att ha tur en tid framöver
En kall vind blåser emot dig efter en bön - Du kommer att föra olycka med dig
En eld slocknar plötsligt - Någon nära dig har dött
En eld flammar till - Ett nytt liv har tillkommit

Templen

Templen har alltid funnits var än det funnits tillräckligt stora mängder människor. De är symboler för folks tro och fungerar som en påminnelse om att Elementen bör kommas ihåg och respekteras dagligen. I templen finns tjänare, shamaner och tempelöverhuvuden.

Templen har många funktioner. De fungerar bland annat som skolor och träningsplatser för blivande shamaner och härbärge för dem som behöver det. Speciellt i tider av krig är templen en plats dit man kan komma för att söka skydd.

Det är också ett ställe dit man kan komma för att söka råd av Tempelöverhuvuden eller av shamanerna. Templen fungerar också som en mötesplats för shamaner, tjänare och Tempelöverhuvuden.

Som redan nämndes så är templena uppdelade i en viss rang. Dessa är i stigande ordning: tjänare eller lärling, shaman och tempelöverhuvudet för ett tempel. Tempel hittar man oftast i större städer som Warkéli och Shye. Byar har väldigt sällan egna tempel.

Shamaner

Shamanerna har funnits på denna planet lika länge som det funnits människor, och de andra raserna. De har alltid varit ansedda som mäktiga och kloka individer och de har alltid varit högt respekterade och fruktade inom samhället, främst för deras förmågor att kunna kontrollera de olika Elementen.

Vem som helst kan i teorin bli en shaman, men det är Elementen som avgör vem som har rätten att bli en bärare av deras krafter och tydare av deras tecken. Om man är utvald av Elementen att bli en shaman så uppenbara sig ett märke på personens vänstra eller högra underarm vid födseln. Detta märke har formen av en av Elementens symboler; ett eldklot för Eldens Element, vågor för Vattnets Element, tre stenar för Jordens Element, och vindvirvlar för Vindens Element. Den symbol som man får är också det Elementet man kommer att kunna kontrollera som Shaman.

Kallelsen till att bli Shaman kan komma för vem som helst. När någon fötts med någon av symbolerna så har det alltid hållits stora festligheter för att fira denna välsignelse som Elementen valt att ge åt familjen. Ibland kan mindre byar också ordna fester för de kan anse att detta är ett gott tecken från Elementen. Man tror också att goda tider kommer att följa i byn eller för familjen efter att ett barn med en symbol har fötts.

Foto