Vision

Vår vision med detta lajv är att i första hand skapa ett stämningslajv. Med stämning så menar vi i detta fall ett lajv där det ska spelas musik, sjungas, spelas tärning, drickas, ätas, skvallras, bråkas och jaa, det sista kan ni säkert tänka ut själva.

Vi kommer att jobba för att göra detta till en intressant lajv som på inte bara baserar sig på stämningen, även om det är den huvudsakliga tanken med lajvet. Det kommer också att finnas intriger och relationer för alla att spela på samt eventuella andra element, men de skall i huvudsak finnas där för att bidra till stämningen och inte ha huvudfokus. Vissa roller kommer att ha starkare intriger som man kan spela på och vissa kommer att ha enklare intriger, men alla kommer att ha någonting att spela på.

Vi från spelledningen kommer inte att knuffa på lajvet på något sätt och vi kommer inte att ha några scriptade händelser. Vi kommer att vara med och spela precis lika mycket som alla andra. Det som vi vill är att ni som spelare skall hjälpa till att bidra till stämningen genom ert spelande och interagerande. Alla är lika viktiga.

Här kommer en annan viktig punkt när det kommer till visionen. Vi hoppas att alla som deltar i lajvet kan bidra till stämningen genom att bjuda på sig själv. Man behöver inte vara en underhållare för att sjunga en sång, visa upp ett trick som man kan, eller på annat vis bidra till att skapa stämningen under lajvet. Huvudsaken är att man gör någonting. Vi ser gärna att alla som bara kan och har möjlighet försöker bjuda på sig själva och vågar ställa sig upp och berätta en saga eller spela en trudelutt på något instrument.

Vi hoppas på att detta kommer att bli ett gemytligt och avslappnat lajv. Vi lägger inga krav på er som deltagare, annat än vad ni själva lägger på er. Till slut så vill vi ännu säga att detta är en vision och inga krav som vi kommer med, men vi hoppas att ni alla vill vara med och gemensamt skapa ett trevligt lajv som vi alla kan njuta av.

Foto