Bakgrund

Det är sen höst år 2005. Medan USA under sommaren lidit militära förluster i Irak och Afghanistan, har Sovjetunionen återuppstått i en oväntad coup d'état . Detta sedan en hemlig, pro-kommunistisk organisation under ledning av ett militärt geni, general Maxim Yukarev, tagit kontrollen i Moskva med hjälp av hemlig, högavancerad teknologi. President Putin och hans sympatisörer har tvingats i landsflykt och Yukarev har vunnit starkt stöd runtom i Ryssland.

Premiärminister Yukarev har inte varit sen att vilja återfå det forna Sovjetunionens områden och sprida den röda revolutionen vidare. Knappt har världen hunnit rapportera vad som hänt förrän en sovjetisk invasionsvåg svept in över östra Europa. De före detta öststaternas frihet är ett minne blott. Baltikum, Norden och Tyskland besätts av sovjetisk militär. Paris och London har förintats i ryska kärnvapenangrepp. President Michael Thorneby i USA har inte kunnat annat än att dra tillbaka sina hot om vedergällning sedan New York fallit i ryssarnas händer och USA:s västkust angripits från Stilla havet. På en månad har världens ordning vänt totalt. Världens till synes enda hypermakt står inför ett tvåfrontskrig.

Ni befinner er i Åbo i Finland, ett av de första länder som föll offer för den sovjetiska invasionen. Finland har som stat upphört att existera och ni vet inte vilken framtid som väntar er. Ryska trupper patrullerar gatorna och stora delar av befolkningen har satts under internering eller deporterats till arbetsläger. En del av er har, antingen i ren desperation eller i idealism, tagit det livsfarliga beslutet att gå med i motståndsrörelsen. Trots att Europa fallit i Sovjetunionens händer och USA inte verkar vara långt att följa efter, går rykten om att president Thorneby fortfarande leder den underjordiska rörelsen från ett hemligt tillhåll i mellersta USA. Där sägs den amerikanska armén fortfarande strida mot de ryska invasionsstyrkorna.

Karl-Georg Stenwall, medlem i motståndsrörelsen, har ålagt er att ta emot den ryska avhopparagenten Nadia Litvinenkova. Hon bär med sig ett USB-minne på vilket känslig militär information finns lagrad. Den skall föras till Stenwalls Stockholmskontakt. Har ni tur, lyckas ni undgå att upptäckas. Om informationen sedan kan dekrypteras har ni tillfört motståndsrörelsen topphemlig information som kan vända kriget och röja hemligheten bakom premiärminister Yukarevs framgångar. De enda ni kan lita på är varandra. Om ens det…

Agera eller anslut er till den världsvida kommunistiska revolutionen!
Gör ert val.
Men tänk inte för länge.

Foto