Har jag felat? Misslyckats här i världen?
Vadhelst du bad om – för dig, jag gjorde allt!
Din omtanke, var jag så inte värd den?
Nu ligger jag här, och det är mörkt och kallt.

Säg, uppfyllde jag ej förväntningens krav?
Allt det som jag gjorde, var det ej gott nog?
Nu ligger jag här i vad som blir min grav;
"Högt skattad han levde, men bortglömd han dog!"

Dock finns det inom mig en eld som lyser,
den må vara liten och snar till att dö,
men flamman är inget jag lätt upplåter.

För ännu en kort tid hoppet jag hyser
att än jag till världen ej säger "Adjö!"
- förtröstan jag har på att vinnas åter!

Vision

Var är jag?

Denna gång beger vi oss in i Kontainern, en otäck plats och väntehall för de som lämnat jordelivet bakom sig. När Saker kastas i Kontainern blir de Skräp och denna omställning är oftast mycket svår och traumatisk eftersom de flesta Skräp har mycket svårt att acceptera sitt nya öde. Lajvet Rosk är mitt fjärde lajvexperiment och denna gång blir det synnerligen absurt.

Vad sa bananskalet till äppelskrutten?
"Det är insidan som räknas!"

Den största utmaningen som deltagarna i Rosk utsätts för är det spontana skapandet och gestaltandet av sin karaktär; en karaktär som till råga på allt baserar sig på ett annars själlöst föremål. Rollerna fördelas innan lajvet genom lotteri vilket gör att ingen har möjlighet att förbereda sig på förhand. Som grund för sitt rollskapande kommer en kort beskrivning ges till pappers, men det är under själva lajvet som spelarna skapar sin roll.

Hurudan personlighet har en kastrull?

Karaktärerna i Rosk är alla olika typer av skräp och avfall, t.ex. ett godispapper eller en repad CD-skiva. De har alla levt sina liv i världen utanför Kontainern, med klara syften och livsglädje, men befinner sig nu på en plats jämförbart med dödsriket. Deras liv är förbi och de flesta vägrar acceptera att de är bortkastade eftersom de inte förstår vad de gjorde för fel i sina liv. Det finns dock hopp. Man talar om ett tillstånd som kallas Återvinning, en process där man kan lämna sitt gamla liv bakom sig och återvända som någonting nytt. Hur man uppnår Återvinning är dock ett mysterium för Skräpen.

Och så var det blyertspennan som blev kastad bort
Bara för att den var lite kort

Ett Skräp uppnår Återvinning när det har förlikat sig med sig själv och sitt öde. När Skräpet accepterat att det blivit Bortkastat, och varför, så är Skräpet redo att vandra vidare. Således blir målet för varje deltagare att ledsaga sin karaktär från ett tillstånd av ovisshet och hopplöshet till en form av själslig rening. Hur denna process går till, hur länge den tar och om den över huvud taget lyckas, är helt upp till spelaren. I praktiken kommer detta att ske främst genom interaktion med andra Skräp i Kontainern. Genom att dela sina livsöden, personligheter och insikter kommer skräpen allt närmare Återvinning.

Ibland är det svårt för en kopp att förstå.
"Varför kan folk inte dricka ur mig fast jag är utan öra? Se på glaset!"

Denna gång tror jag att jag överträffat mig själv, såväl när det gäller att fantisera fram ett dylikt lajv som när det gäller osäkerheten kring om detta blir till någonting över huvud taget. Jag har tagit en absurd idé, gett den en djupare mening, format den till en sorts spelvärld och sedan kastat över allt ansvar på deltagarna. Det känns dock som om Rosk har mycket att ge och att det kommer att vara "skitroligt" att lajva.

Med detta hälsar jag er välkomna till Kontainern!

Anders "Den möglande osten" Karls

Foto