Lajvinformation

Nedan står skrivet en del förtydligande information angående lajvet eftersom det på basen av ovanstående texter kan te sig aningen obskyrt och oförståeligt. Det finns dock ingen orsak till oro eftersom alla frågor kommer att besvaras på plats och ställe innan lajvet. Det viktigaste är att folk anländer med öppet och muntert sinnelag!

Spelvärlden

Platsen som lajvet utspelar sig på är i teorin en sopkontainer men i praktiken en betydligt mer mystisk plats. Fysiska lagar och förståeliga fenomen har gett vika för drömmarnas logik vilket gör att mycket inte behöver förklaras alls.

Utanför Kontainern är världen precis som vi känner den, med undantaget att alla ting runtom oss har en själ och är passivt medvetna om allt som försiggår runtom dem.

Skräp

När en ny Sak skapas föds också ett medvetande i denna. Medvetandet har förmågan att observera och i någon mån förstå världen runtom sig, men kan inte kommunicera med vare sig människor eller andra Saker.

När Saker sedan kastas bort och blir till Skräp så bibehåller Skräpet alla sina minnen och erfarenheter från sitt tidigare liv. Skillnaden är att inne i Kontainern har Skräpen för första gången möjlighet att interagera med andra Skräp.

Det som upprepats gång efter annan är att Skräpen försöker förstå sitt gångna liv och varför de kastades bort. Genom enkel OFF-logik så vet vi att ett batteri kastas bort när det blir tomt, men detta är långt ifrån lika självklart för batteriet självt. Tänk dig att du själv skulle deporteras till Sibirien bara för att du åt efterrätt före varmrätten – "Makes no sense at all!". Det kan således bli nödvändigt att gestalta karaktärerna betydligt mer naiva och ovetande än vad ni själva är.

Lajvets mål

Målet för varje Skräp är att nå en form av upplysning för att kunna gå vidare och bli Återvunnen. Spelarnas mål skiljer sig från detta genom att det viktiga inte är om karaktären blir Återvunnen eller ej utan hur processen går till, hur personligheten utvecklas och hur karaktären fungerar tillsammans med andra karaktärer.

Spelaren har full makt att kontrollera sin karaktär och dennes livsöde. I teorin kan en spelare efter en minuts lajvande utbrista i "Jag ser ljuset! Återvinningen närmar sig!", varefter denne avlägsnar sig från spelet. Detta skulle dock resultera i ett mycket kort och tråkigt lajv varför spelledningen önskar att spelarna gör vägen lång, svår och innehållsrik.

Foto