Praktisk information

Lajvet Rosk går av stapeln 10.12.2011 under Elorias julfest på Cantare, Vörågatan 12, i Vasa. Spektaklet inleds kl 11:00 och beräknas ta max 2 timmar inklusive förberedelser och eftersnack. I förberedelserna ingår såväl diskussion och frågestund om lajvet samt en del lekar för att komma i rätt sinnesstämning.

Lajvet är avgiftsfritt och öppet för samtliga som deltar i Elorias julfest eller årsmöte. Ingen förhandsanmälan behövs och samtliga roller delas ut innan lajvets början. Ej heller finns det en övre gräns för antalet deltagare. För lajvet ställs inga krav på kläder även om bekvämlighet och enkelhet kan vara en fördel.

Som ansvarig spelledare fungerar den excentriske Anders Karls medan ordväverskan Sandra Holmqvist agerar som huvudsaklig rollskribent. Eventuella frågor eller kommentarer kan ställas på lajvets forumtråd eller riktas till: anders_and25(at)hotmail.com

Foto