Anmälning och rollskapandet

Sandman: Season of Mists har ingen färdigt existerande lista över karaktärer. Alla deltagare skapar och skriver sin egen karaktär utgående från instruktionerna nedan. Det kan löna sig att bekanta sig med Sandman-serieböckerna innan man besluter sig för en roll (för mer information om var man kan få tag på serieböckerna, kolla forumet).

I detta lajv är så gott som alla karaktärer någon form av gudomlighet eller övernaturlig varelse. Det innebär även att man kan utgå från färdigt existerande mytologier och religioner i rollskapandet. Man kan även välja att basera sin karaktär endast delvis på en redan existerande mytologi och sedan blanda in egna tolkningar och idéer. Känner man sig hugad kan man även skapa en egen karaktär från scratch, men det innebär även betydligt mer arbete.

Instruktioner för anmälning och rollskapandet:

 1. Välj en roll och få den ok:ad med SL antingen genom att skicka mail eller personligt meddelande (pm) via forumet.
 2. Anmälningen öppnar tisdag 1.3 kl. 20.00. Anmälningen stänger den 15.3 kl. 23.59. Under lajvet gäller föreningens allmänna lajvregler. Eftersom alla bör ha fått sina roller ok:ade av spelledaren innan anmälning är det INTE först till kvarn som gäller. Man kan alltså inte anmäla sig till en roll som man inte fått ok:ad först! Är du osäker om huruvida du fått din roll ok:ad, kolla med SL!
 3. Gräv fram information om din roll från böcker, internet, filmer och musik. Var selektiv i valet av bakgrundsmaterial, det behöver inte vara "korrekt", det viktigaste är att det passar DIN vision av karaktären och att du håller dig till rimliga gränser för vad som anses acceptabelt (om du är osäker, kontakta SL). Du kan välja att basera din karaktär på endast en bok eller film, men se trots allt ändå till att ge din karaktär djup.
 4. Det finns ingen förutbestämd längd för hur lång karaktärsbeskrivningen ska vara, det är helt och hållet upp till dig och dina personliga preferenser. Vissa vill ha en verkligt uttömmande rollbeskrivning på flera sidor medan andra föredrar att endast skriva ner nyckelord. Båda är lika rätt. Det viktigaste är att du känner att DU vet tillräckligt om den karaktär du spelar för att kunna ge dig själv och andra en trovärdig spelupplevelse. DU har ansvaret för att se till att DU har skapat en lyckad roll som ANDRA kan interagera med.
 5. Inkludera gärna material av olika typ och sort i din rollbeskrivning. Gör gärna skisser eller leta fram bilder på internet. Sök fram musik som passar din karaktär. Tänk ut symboler, färger eller mönster som du associerar till din karaktär.
 6. Viktiga element i rollskapandet:

  Följande element skall ingå i din rollbeskrivning:

  • Hur står, går och sitter karaktären? Hur äter och dricker karaktären? Har karaktären utmärkande fysiska attribut?
  • Hur talar karaktären? Hur svarar den på tilltal? Hur tilltalar den andra?
  • Hur förhåller sig karaktären till makt och status?

  Du behöver nödvändigtvis inte skriva ner svaren så länge de är klara för dig. På workshopen kommer vi att ha övningar utgående från dessa element. Mer element kan även tillkomma i ett senare skede. Håll ett öga på forumet och hemsidan!

 7. Skriv även intriger för din karaktär. Vad har din karaktär för målsättningar och drömmar? En viktig frågeställning som ALLA bör tänka på är varför har karaktären kommit till drömlandet? Alltså vad har karatären för intresse i att finnas på plats och ställe. Har karaktären rest ensam eller i sällskap med någon? Tala gärna med andra deltagare och fundera tillsammans på intriger och relationer. Ni behöver inte höra till samma religion eller mytologi för att prata ihop er, gudar umgås även över religionsgränserna. Gudar som hör till samma religion BÖR prata sinsemellan. Man kan även skriva sina roller tillsammans eller delvis tillsammans om det känns mer naturligt.
 8. Skicka den färdiga rollbeskrivningen inklusive intriger till spelledaren per mail (vivi. bolin (ät) helsinki.fi) som word (.doc) eller pdf-fil. senast den 3.4. SL går igenom, skriver intriger och skickar ut färdiga roller då lajvet närmar sig. Deadline bör hållas för att SL skall ha tid att gå igenom alla roller och skapa intriger. Om du vill ändra på eller tillägga något till karaktärsbesrkivningen och intrigerna efter att du skickat in rollen så är det helt ok, men gör helst inga drastiska ändringar.

Deltagaravgift

Betalningsuppgifterna för Sandman: Season of Mists är följande:

Summa: 10 euro för medlemmar av Eloria, 15 euro för övriga

Kontonummer: 567008-2190286

Mottagare: Eloria rf

Referensnummer: 11439

Avgiften bör vara betald senast den 30.4

Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person, lämnas referensnumret bort. Istället bör man i meddelanderutan ange spelarens/spelarnas namn samt lajvets namn. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften ska noteras rätt!

Anmälning till lajvet är bindande sedan sista anmälningsdatum gått ut. Om en spelare som har anmält sig bindande drar sig ur just innan lajvet, kommer deltagaravgift att uppbäras, ifall inte synnerligen vägande orsak kan presenteras.

Se även: Elorias allmänna deltagarvillkor.

Foto