To absent Friends, lost Loves, old Gods
and the Season of Mists;
and may each and every one of us
always give the Devil his due.


Dream, en av the Endless sitter med huvudet i händerna. I sin hand väger han nyckeln som den forna kungen över helvetet skänkt honom. Ängelns ord ekar fortfarande i hans öron. "Det är allt ditt nu, Morpheus, du är ensam regent över ett tomt och låst Helvete. Kanske kunde jag överräcka den med mina lyckönskningar. Jag kunde ha sagt att jag önskar att den bringar dig lycka och glädje. Men på nåt sätt betvivlar jag att den gör det."

Och Lucifer fick rätt. De håller redan på att samlas utanför portarna till drömlandet och fler är på väg. Morpheus känner på sig att skapelsens alla ögon medvetet och omedvetet vänt sina blickar mot hjärtat av drömlandet där han sitter och krampaktigt kramar nyckeln. Och det finns ingen flyktväg, inget sätt att slingra sig undan ansvar. Drömlandet måste stå värd för ett intergudomligt bråk om äganderätten till det mest eftertraktade riket i hela universum. Det kommer knappast att sluta väl...


Lajvet tar plats i drömvärlden under den fest som Morpheus står värd för. Nyckeln står i fokus för alla spelare varav de flesta är gudar och mytologiska väsen. Vem som i slutändan får nyckeln kommer att avgöras under lajvet. Allt är möjligt, inget otänkbart, och till råga på allt så sker allt i en dröm.


Lajvet baserar sig på händelserna i Sandman: Season of Mists, som är den fjärde boken i serien om the Endless av Neil Gaiman.

Foto