Anmälning

Anmälningen startar den 22.11.2010 kl. 16.00 och fortsätter till den 12.12.2010 kl. 23.59.

För frågor kontakta spelledningen på
taina_heart(at)hotmail.com eller
pia.ruotsalainen(at)gmail.com.

Deltagaravgift: 3 euro för medlemmar, 5 euro för övriga

Betalningsuppgifter:
Kontonummer: 567008-2190286
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 11374
Förfallodag: 01.01.2011

Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person, lämnas referensnumret bort. Istället bör man i meddelanderutan ange spelarens/spelarnas namn samt lajvets namn. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften ska noteras rätt!

Anmälning till lajvet är bindande sedan sista anmälningsdatum gått ut. Om en spelare som har anmält sig bindande drar sig ur just innan lajvet, kommer deltagaravgift att uppbäras, ifall inte synnerligen vägande orsak kan presenteras.

Se även: Elorias allmänna deltagarvillkor.

Foto