Rollens innehåll

Rollen behöver i sig inte vara så lång. 1-2 A4 sidor är helt lagom. Kortare funkar också om du anser att du klarar dig på det. Rollen skrivs i fri form och lämnas in till SL senast 13.12.

  1. Namn, Ålder, Studieinriktning.
  2. Personlighet och karaktärsdrag.
  3. Bakgrund.
  4. Relationer (prata gärna ihop er med andra, men SL ska godkänna allt innan det skrivs ner i så fall)
Foto