Vision

Visionen med lajvet är att verkligen spela på sin karaktär och relationer. På samma gång vill vi testa och se hur mycket ansvar man kan sätta på spelaren från början till slut. Vi förväntar oss att se triangeldraman, dans på bord och fyllesnack! Men framför allt att alla har hysteriskt roligt... på sitt eget lilla vis. (Man behöver ju dock inte dricka alkohol off lajv för att spela full, bålen är alkoholfri endast OFF) Go Crazy, överdriv och var inte rädd för att överdramatisera.

Foto