Praktisk info

Datum: 26.11.2011 med samling fr.o.m kl. 19.00. Lajvet beräknas börja ca kl 21.00.

Längd: ca. 4-5 timmar

Plats: troligtvis Wasa War-gamers utrymmen i Gamla Vasa (SL meddelar vid eventuella förändringar)

Genre: modern, fest

Deltagarmängd: minimum 8, max 18

Åldersgräns: K18 (pga alkohol)

Mat: Under lajvet bjuds det på snaks i form av chips, godis och popcorn samt lemonad. Alkoholhaltiga drycker är tillåtna men medtages då av spelarna själva och intas i den mängd att lajvandet inte störs.

Anmälning: gå till anmälningssidan

Deltagaravgift: 4 euro för medlemmar, 8 euro för övriga

Betalningsuppgifter:
Kontonummer: 567008-2190286
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 10715
Förfallodag: 19.11.2011

Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person, lämnas referensnumret bort. Istället bör man i meddelanderutan ange spelarens/spelarnas namn samt lajvets namn. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften ska noteras rätt!

Deltagaravgiften räknas som en bindande anmälan, dvs. den återbetalas inte om spelaren inte deltar i lajvet, annat än om det finns vägande orsaker, såsom sjukdom, i vilket fall läkarintyg kommer att avkrävas. Frånfall bör meddelas om så fort som möjligt.

Spelledare:
Tina Backström och Pia Ruotsalainen

Foto