Inledning

De är gamla, de har stil, de har klass: De är Åbos äldste. De ses varje månad vid samma tid, på samma plats och talar om samma gamla saker. De sofistikerade, fashionabelt klädda äldste vampyrerna i Åbo är gräddan i Finlands vampyrsamhälle som fortfarande håller fast vid att Åbo är Finlands riktiga huvudstad. Tråkiga gamla paddor skulle en del kanske säga.

Den här gången har de dock ett nytt samtalsämne. Det är den 20 november 2010, en vecka efter att Templarernas planer mot Lönnmördargillet avslöjats. Vad var det riktigt frågan om och hur kunde Templarerna ha fått så starkt fotfäste i landet efter att de drevs ut i slutet av 1300-talet? Vad är det egentligen som nu hänt? Nej, mötet den 20 november kommer absolut inte att vara tråkigt. Tvärtom.


Lajvet Vampires Night Out 2: Club Fashionable är ett kort lajv där spelarna antar roller som vampyrersamhällets äldste. Dessa äldste träffas varje månad på en krog i Åbo för att samtala om olika saker och byta nyheter. Tillträde är avsett enbart för Åbo stads Äldste eller speciellt inbjudna personer.

Lajvet utspelar sig tidsmässigt kort efter Blood Money 2: Ett nät av lögner och rykten om vad som hände i Vasa den 13.11.2010 har nått Åbo. Lajvet kan ses som ett societetslajv där gräddan i Åbos vampyrsamhälle möts för att visa upp sig och för att umgås. Lajvet strävar till att ha en stark underton av humor.

Lajvets händelser och framskridande placeras fullständigt i spelarnas händer. Spelledarens roll är i första hand att skriva fungerande intriger och styra spelet ända tills det börjar. Spelarna ges stor frihet att själva skriva sina roller. Spelet kommer alltså att drivas framåt av spelarnas initiativ. Spelledaren finns på plats främst som medspelare men står till tjänst vid frågor och oklarheter.

Blood Money är ett speluniversum under utveckling av Linnea Nordström och Johanna Granvik. Hittills har tre Blood Money-lajv arrangerats. Räkenskapens tid och Ett nät av lögner behandlade de strapatser och motgångar som Finlands Lönnmördargille råkade ut för år 2010. Lajven utspelade sig i Åbo respektive Vasa. Vampires Night Out är en serie små lajv fristående från den berättelsen men eftersom lajven utspelar sig i samma värld och vid samma tid har berättelserna möjlighet att påverka varandra.

Foto