Vampyrer

Vampyrer är varelser som lever i skymundan och ändå mitt bland vanliga människor. Den stora allmänheten känner inte till deras existens utan anser att de enbart existerar i böcker och på film. Men böcker och film tar ju sin inspiration någonstansifrån.

I Blood Money är vampyrerna undre världens härskare. Utan att det märks utåt styr de maffior, lönnmördargillen och en massa andra organisationer. Det är dock inte alltid de får göra detta ifred. Vampyrernas ärkefiender är Templarerna, en uråldrig organisation som dedikerat sitt arbete till att utrota vampyrerna. Vampyrhierarki fungerar dock som så att en individ inte får reda på saker som den inte är mogen till. Därför är det relativt få vampyrer som känner till Templarena eller deras agendor. Liksom vanliga människor inte känner till vampyrer känner de vanliga dödliga inte heller till Templarerna.

Klaner

Nosferatu

Vampyrvärldens monster. De är fysiskt överlägsna alla andra klaner och har stark mental motståndskraft. Dock är de aningen djuriska av sig och sliter heller isär sina offer än att lämna ett vackert bitmärke. Vid ungefär 50 års ålder börjar en nosferatu genomgå sin transformation från människa till monster: hyn bleknar, håret vitnar och börjar falla av. Så småningom blir kroppen totalt hårlös och blek, tänderna blir sylvassa. Då transformationen kommer igång ändras också en nosferatus matvanor: vanlig mat smakar inte längre som den gjorde utan biffrna skall vara blodiga och grönsakerna smakar skräp. Blod och rått kött blir det primära i en nosferatus diet. För att överleva måste en nosferatu dock äta också annat än bara blod och kött och största orsaken till att unga nosferatun dör är just en enformig diet. Nosferatu är den enda klan som genomgår en så stark fysisk förändring från människa til vampyr.

Ställning i samhället: Krigare, beskyddare.
Tål inget solljus.

Nocturnal

Dessa vampyrer ser sig som sitt samhälles självklara ledare. De lever vanligtvis sofistikerade liv i lyx. Fysiskt är de starkare än daywalkers men svagare än nosferatu. De har dock ett mycket högre mentalt motstånd och vissa blir även skickliga på att använda mentala förmågor. Då en nocturnal bestämmer sig för att skapa en ny vampyr görs det med eftertänksamhet och valet av den blivande vampyren är väl övervägt. Det är inte vem som hälst unnat att bli en nocturnal.

Ställning i samhället: Ledare, aristokrati
Tål inte solljus

Daywalker

Daywalkers är som namnet säger vampyrer som kan vandra omkring i dagsljus. De är dock ljuskänsliga och kan inte vistas långa tider utomhus med bar hy. Deras ögon är också mycket känsliga för ljus. I dagsljus bär de ofta heltäckande kläder och solglasögon.

Av de tre klanerna är daywalkers de mest människolika. Efter att de gjorts till vampyrer är det få som ens märker någon skillnad. Blodslusten ökar kanske lite men inte märkbart. Största orsaken till att unga daywalkers dör är att de helt enkelt glömmer dricka blod. Annars har de en enorm fördel jämfört till de två andra klanerna: de kan vandra i dagsljus och fortsätta med sina liv som om ingenting hänt. Åtminstone tills omgivningen märker att de slutat åldras. I alla andra aspekter är de, som en nocturnal uttryckte det något överlägset under medeltiden, "underlägsna de två andra klanerna". Daywalkers är både fysiskt och mentalt svagare än nocturnals och nosferatus.

Ställning i samhället: Tjänare, spioner


Historiskt sett har klasskillnaderna mellan klanerna varit mycket skarpa och klara. Daywalkers har stått lägst i rang medan nocturnal har härskat och nosferatu blint följt order. Med tiden har gränserna dock till viss mån suddats ut. Detta beror till stor del på att Finland inte sett några större sammandrabbningar mellan vampyrer och Templarer sedan medeltiden. På sätt och vis kan man säga att vampyrerna blivit lite väl bekväma av sig och samtidigt har klanerna också blivit mer jämlika. Förr kunde en daywalker mista livet om han eller hon var uppkäftig mot en nocturnal men det skulle knappast ske nu mera. De gamla föreställningarna lever dock i viss mån kvar. "Old habits die hard", som man säger på engelska.

Ålder och respekt

En vampyr räknas som ung fram till ungefär 80-120 års ålder. Mycket beror på personligheten. Det är på en skapares ansvar att se till att en ung vampyr uppfostras och skolas in i sin nya tillvaro. Då skaparen anser det lämpligt introduceras den unga vampyren till vampyrsamhället. Fram till dess är det viktigt för den unga vampyren att lära känna sitt nya tillstånd samt lära sig grundreglerna för hur man uppför sig bland andra vampyrer.

Respekt ges åt åldersstigna vampyrer men ålder är inte den enda viktiga markören på rang. Generation spelar också stor roll. Ju lägre generation en vampyr är, desto mer respekt förväntas andra visa den. Nämnas tål att det är mest nocturnals som är viktiga med att etikettsregler och artighetsregler efterföljs. Bland daywalkers har systemet så gott som fallit ur bruk förutom i vissa släkten. Nosferatu däremot visar respekt till den starkaste (vilket ändå vanligtvis är en äldre vampyr).

Vampyrer blir så småningom tidlösa: De åldras inte och tiden tycks flyta förbi dem. Gamla vampyrer har sett allting, få saker förvånar dem längre och de tar saker med lugn. Visst finns passionen kvar men de behöver inte alltid visa den.

Födoämnen

Vad lever vampyrer på? Blod förstås, men inte enbart. Men blodet först:

Då en vampyr blir till så slutar kroppen prodcera eget blod och därför måste nytt blod tillföras genom att ätas / drickas. Blod är nödvändigt för att vampyren skall hålla sin ungdom och inte åldras eller vittra sönder. Kroppen hålls så att säga vid liv av det blod som vampyren tar från människor (och det måste vara människoblod).

Ju äldre en vampyr blir, desto mer blod behöver den, oftare och i större kvantiteter. Riktigt gamla vampyrer måste bada i blod för att överleva. Skulle blodet i en vampyrs kropp ta slut skulle följden bli att yngre vampyrer skulle åldras i normal takt och sedan dö, medan riktigt gamla vampyrer kan vittra sönder och bli en dammhög på enbart några sekunder.

Blod är dock inte tillräckligt för att en vampyr skall överleva. Kroppen behöver sina byggsatser för att fortsätta fungera och därför måste de fortsätta äta vanlig mat efter att de blivit vmpyrer. Vissa födoämnen utlöser dock allergiska reaktioner som kan variera lite beroende på klan. Tänk nu bara vilket dilemma: Han älskade glass medan han var människa men nu kan han inte längre äta det utan att få fruktansvärd magknip!

Behovet av kvantiteten på matintaget varierar bland klanerna och ju äldre en vampyr blir desto mindre mat och desto mer blod behövs.

En vampyr som börjar ha ont om blod eller håller på att förblöda riskerar att löpa amok och döda första bästa människa som kommer i dess väg.

Blodtillgång är vanligtvis inte ett problem för vampyrer som är väl integrerade i sitt samhälle. Vampyrerna styr undre världen och kontrollerar via sina långa tentackler där en del blodbanker. Att jaga anses för det mesta ociviliserat medan att helt godkännt sätt att få tag på blod är att använda sig av mental manipulation på icke ont anande människor.

Vanliga allergier
*Vitlök och lök, starka kryddor: irriterar slemhinnor, utlöser ett mycket obehagligt kittlande, rinnande ögon
*Mjölkprodukter: ger stark magknip

Droger och alkohol har en minst dubbel effekt på vampyrer än på människor men en vampyr kan inte dö av överdos utan enbart få en helvetisk baksmälla. Dylika ämnen försämrar blodkvaliteten och tär på blodet vilket gör att en vampyr som överdoserat sitt drogintag snabbt behöver ersätta det dåliga blodet med nytt. Att dricka blod av en full eller drogad person har samma förorenande effekt.

Immunitet
*Vampyrer är immuna mot de flesta gifter.
*Alla vampyrer är i någon mån immuna mot mentala anfall och är mycket svåra att manipulera mentalt.
*Kan insjukna men inte dö i någon sjukdom.

Fysisk skada och slutgiltig död
*Vampyrers skador läker snbbare än människor.
*Vampyrer tål mera fysisk skada än människor.
*Större kalibers vapen samt crosspoint bullets tar effektivt livet av en vampyr om det går i hjärtat.
*Halshuggning är en stensäker metod för att döda en vampyr.
*Att binda fast en vampyr, skära halsen av denna och låta den förblöda fungerar ibland.

Vanliga dödsorsaker
*En ung vampyr som inte förstår sig på att dricka blod eller vägrar göra det åldras mycket snabbt och kan dö pga detta.
*En ung vampyr som tror att den kan leva av enbart blod utarmas till sist och dör.
*En äldre vampyr vars blodtillgång avstramas dör.

Foto