Bakgrund

Medeltid

1200-talet är den Europeiska högmedeltidens ålder. Den kristna kyrkan har fått fotfäste i Europa och intar långsamt Norden. Trots detta är 1200-talet en tidsperiod fylld av tumult. De första korstågen till det heliga landet har ägt rum under det föregående århundradet men 1200-talet hinner trots detta bevittna ytterligare fyra korståg. Inkvisitionen gör sitt inträde på den Europeiska scenen med målet att bekämpa irrläror. I Europa kämpar påvesätet och Frederick II, kejsare av det heliga Tysk-romerska riket, om vem som skall ha makten.

Templarerna har sedan 800-talet hjälpt den Romersk-Katolska kyrkan att få ett starkt fotfäste i Europa. Det har skett genom noggranna arrangemang som pågått bakom kulisserna. Tack vare dessa har kristendomen har stadgat sig i Europa och Templarerna med dem. Vampyrerna som tidigare kunnat leva någorlunda ostört har fått en mäktig fiende som kunnat jobba så gott som ostört.

1100-och 1200-talen har varit de oroligaste hittills. Korståg och inkvisitioner har säkerligen tjänat kyrkans offentliga syften men med dessa följer en skuggsida som den vanliga människan inte känner till. På olika håll i Europa har en vild jakt på vampyrer pågått. Många har dukat under, både skapare och barn. Det Europeiska vampyrsamhället håller effektivt på att slitas i stycken av Templarerna. Och det tycks inte finns något sätt att slå tillbaka eftersom ingen riktigt vet under vilka täckmantlar Templarerna döljer sig.

Många har sökt sig till världens ände, Norden. Här har kyrkan inte ännu lyckats få ett stadigt fotfäste men tappra försök görs hela tiden. Hittills har vampyrerna dock fått vara ifred här och speciell finnarnas land har blivit något av en fristad för nattens barn.

Nutid

Finland har under flera århundraden varit Templarfritt område. Självklart har det funnits en och annan Templar i landet men dessa har inte haft någon makt. Vampyrerna har fått sköta sina affärer i lugn och ro. Landet har verkligen varit något av en muminvärld för dem. De skarpa skillnaderna mellan klanerna som fanns på medeltiden har till stor del suddats ut.

Kanske kan man säga att vampyrerna levt i en falsk känsla av trygghet. Åtminstone så här med facit på hand. På mindre än ett år har nästan hela Lönnmördargillet raserats och tydligen är det Templarer som ligger bakom. De exakta detaljerna om vad som hänt är oklara för vampyrerna men kommer snart att redas ut. Ett Stormöte har sammankallats av den Äldste och det är dags att bestämma om vad som nu bör ske. De tre återstående medlemmarna i Lönnmördargillets råd har kallats till mötet för att belysa händelserna i Vasa den 13 november.

Foto