Praktisk info

Tidpunkt och plats: 9.3 och 10.3.2012 vid Toby byagård i Toby respektive Hotel Astor i Vasa
(Närmare tidtabell för lajvet finns längre ner på denna sida)

Genre: Vampire

Deltagarmängd: max 15 spelare
Deltagaravgift: 10 euro för medlemmar, 15 euro för övriga

Anmälning: Anmälningen är stängd! Lajvet har redan varit.

Betalningsuppgifter:
Kontonummer: 567008-2190286
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer 11811
Sista betalningsdag: 2.3.2012

Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person, lämnas referensnumret bort. Istället bör man i meddelanderutan ange spelarens/spelarnas namn samt lajvets namn. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften ska noteras rätt!

Deltagaravgiften räknas som en bindande anmälan, dvs. den återbetalas inte om spelaren inte deltar i lajvet, annat än om det finns vägande orsaker, såsom sjukdom, i vilket fall läkarintyg kommer att avkrävas. Frånfall bör meddelas om så fort som möjligt.

Roller: Efter att spelledningen tagit emot anmälan så skickar vi närmare information om rollval. Spelare får dock gärna komma med egna förslag.

Mat: Under lajvet kommer smått tilltugg att serveras.

Regler: Under lajvet gäller föreningens allmänna lajvregler (DAL). Spelare bör vara förtrogna med dessa regler innan lajvet.

Tidtabell:

9.3 Pre-brief kl: 17.00. Akt 1 börjar kl:19.00. Plats: Toby byagård i Toby (se vägbeskrivning längre ner)

10.3 Pre-brief hålls kl: 12-14 på Kaffehuset August, Hovrättsesplanaden 13. Detta sker i drop-in format och spelarna får komma och prata med SL om rollen och eventuellt få tilläggsinformation inför akt 2 som hålls på kvällen. Ingen pre-brief kommer att hållas direkt före lajvet.

Kl:18.00 börjar Akt 2 på Hotell Astor, Stationsgatan 4 med att spelarna anländer. Då man kommer till lajvplatsen så kommer man färdigklädd, sminkad och in character.

Vägbeskrivning till Toby byagård i Toby:

Kör ut på motorvägen från handelsesplanaden, kör sedan drygt 5 km och ta avfart 715 mot flygfältet. I rondellen som kommer emot tar du första avtaget in på Ladugårdsvägen som sedan blir Laihelavägen. Fortsätt längs denna väg ca 3 km och sväng sedan till vänster in på Tobyvägen/väg 7161 kör drygt 5 km längs denna väg. Sväng sedan till vänster in på Brobackvägen. Destinationen finns uppe på backen längs Brobackvägen, ett stort vitt hus. Kommer järnvägen emot så har ni kört för långt.

Spelledare:

Maria Blomqvist, maria.blomqvist (at) novia.fi
Johanna Granvik, zimlor88 (at) hotmail.com
Fredrik Westblom, praktisk konsult

Foto