Koncept

Ante Bellum utgör Blood Money seriens tredje del. Lajvet kommer att utspela sig i två akter.

Akt 1 utspelar sig under året 1267 i Åbo. Sammankallade av den Äldste samlas nu vampyrer från Sverige-Finland för ett Stormöte i rikets östra huvudstad för att ta ställning till de rykten som flyger runt angående Templarernas aktiviteter i riket. Till mötet väntas budbärare från södra Europa vilka ska bära med sig mer information gällande dessa rykten.

Akt 2 utspelar sig den 20 november 2010 i Vasa. Det har gått två veckor sedan skottlossningen i Revell Center och blodbadet i stadsdelen Lärkan. Ett nytt Stormöte har sammankallats och denna gång står Vasa som mötesplats. Representanter från det hårt sargade Lönnmördargillet har kallats till mötet och syftet är att besluta vad som nu bör göras: tillåta Templarerna att vinna mark eller slå tillbaka?

Syftet med akt 1 är att ge en djupare bakgrund till det som hittils utspelat sig i Blood Money serien, att ur vampyrernas synvinkel ge en förklaring till varför situationen är så allvarlig som den är. Lajvet gör en djupdykning i vampyrsamhället och deras förhållning till både Templarerna och Lönnmördarna, samtidigt som det visar på den historiska utveckling som skett.

De flesta spelare kommer att ha möjlighet att spela samma roll i båda akterna medan andra kommer att byta roll. Hur detta blir beror delvis på utgången av akt 1 och delvis på vad spelare kommit överens om med spelledningen. Rollerna på akt 1 kommer uteslutande att vara vampyrer.

Foto