Roller

I samband med anmälningen skall spelaren meddela vilken roll hen har tänkt spela och från vilket lajv rollen härstammar. Spelledaren kommer sedan att bekräfta att man får spela den rollen (det är ytterst osannolikt att man inte skulle få spela den roll man vill) och efter det så skall man skicka in sin roll från det lajvet till spelledaren.

Spelledaren vill helt enkelt ha en liten översikt över vad folk kommer att spela och från vilka lajv rollerna är för att kunna poängtera eventuella tidigare relationer åt spelarna före själva lajvet börjar samt att vid behov se till att väsentlig rekvisita finns på plats.

Någon ny information eller tilläggsinfomation kommer inte att tillkomma, ej heller nya intriger. Spelarna är själva ansvariga för att skapa sin egen lajvupplevelse utgående från de givna omständigheterna.

Foto