Vision

Lajvet är i allra högsta grad ett experimentellt lajv. Tanken som jag hade när denna idé kläcktes var att se ifall det fungerar att blanda lajvkaraktärer från olika genrer och lajvvärldar i en enda stor smältdegel och sedan helt enkelt se vad som händer.

Tanken är alltså att man skall få gestala sin favoritkaraktär (eller en av sina favoritkaraktärer) från ett lajv som man deltagit i under årens gång.

Detta lajv är i första hand tänkt att vara en mingelfest där karaktärerna skall få umgås med de andra lajvkaraktärerna. Några desto större händelseramar för lajvet finns det inte, utan mycket går ut på att spela på situationen och att improvisera fram intressanta situationer för sig själv. Spelarna är alltså själva ansvariga för att skapa sin lajvupplevelse.

Utmaning är således att se om det är möjligt att blanda roller från olika lajvvärldar och kan de interagera med varandra? Uppstår det konflikter eller kommer man överens? Eller blir det bara soppa av det hela? Huvudsaken är att man får ha roligt med den karaktär som man valt att spela igen!

Foto